Rubriky: Praxe, Školní předměty

Osa vzácnosti thumbnail

V hodině českého jazyka jsme se v ZŠ Plavy věnovali se čtvrťáky tématu jejich hodnotového žebříčku.  Pracovní sešit nabízel úkol seřadit daná slova podle důležitosti pro žáky samotné. Protože je baví práce na iPadu a rádi objevují nové možnosti jejich využití, zvolila jsem pro splnění tohoto úkolu aplikaci Timeline. Tato aplikace se využívá hlavně k určení časového rámce, ale lze ji využít [...]

Rubriky: Kreativita, Praxe, Všeobecný rozvoj

Sdílení prázdninových zážitků thumbnail

V závěru školního roku 2014/2015 jsem se se svými třeťáky domluvila, že si budeme o prázdninách posílat pohledy. Domluva zněla, že každý pošle pohled paní učitelce a paní učitelka zase pošle pohled každému žákovi. A abychom si to trošku okořenili, podmínkou bylo, že v textu musí být obsažena minimálně tři vyjmenovaná slova :-) A tak [...]

Rubriky: Inspirace, Kreativita, Praxe, Školní předměty

Infografika ve škole thumbnail

Cílem infografiky je jasně a ve stručnosti podávat informace tak, aby hlavní myšlenky byly jasně patrné a nebylo nutné vstřebat velké množství textu. Konkrétně se jedná o spojení obrázků, symbolů, piktogramů a textu, které, v graficky zajímavé podobě, zprostředkují klíčové informace, nabízejí shrnutí údajů, ukazují problém v nějaké časové nebo procesní souslednosti, zprostředkují výsledky nějakého děje. [...]

Rubriky: Inspirace, Komunikace, Kreativita, Návody, Školní předměty

Vidra thumbnail

Nedávno jsem hledala aplikaci, ve které by byli druháčci schopní jednoduše vytvořit prezentaci nebo vyprávění. Volba padla na Vidru, i když je mi jasné, že až u nás přijdou na řadu vyjmenovaná slova, děti budou psát v té naší vydře měkké i:-) Aplikace vám vlastně vytvoří film buď z vlastních fotografií, nebo si vyberete pozadí a ikony [...]

Rubriky: Všeobecný rozvoj, Zpřístupnění

Siri slyší česky, co to pro nás znamená? thumbnail

Asi všichni jsme už slyšeli o Siri, digitální asistentce, schované v našem iOS zařízení. Rozumí všemu, co uživatel říká, smysluplně odpovídá na otázky, je s ní možné konverzovat. Zdá se být tak velmi skutečná, že některým lidem může nahradit chybějící kontakt. Nedávno obletěl svět text matky autistického chlapce, kde popisuje mimo jiné, jak Siri učí [...]

Rubriky: Články, Inspirace, Praxe

Využití iPadu k on-line procvičování thumbnail

Probíráme skupiny DĚ, TĚ, NĚ a také neustále procvičujeme doplňování i/y ve slovech po tvrdých a měkkých souhláskách. iPady jsem dnes využil k vyplňování on-line testů, které jsem našel na stránkách http://cviceni.testy.sweb.cz/CJ.htm. Odkaz pro děti jsem vložil na své stránky www.panucitel.cz. Některé testy (narazil jsem na testy druhy vět) na iPadech nejdou spustit, neboť jsou nejspíš ve [...]

Rubriky: Články, Inspirace, Kreativita, Praxe, Školní předměty

Cloudart – učení může vypadat hezky thumbnail

Pořád si říkám, jak je možné, že mne neustále dokáží překvapovat některé aplikace. Stáhl jsem si aplikaci Cloudart, protože se mi prostě líbila. A to myslím doslova. Líbí se mi, jak můžu slova zvětšovat, upravovat barevné schéma, jak se seskupují. Aplikaci jsem využil v hodině ČJ, kde vyvozujeme nové učivo – Přídavná jména. Připavil jsem [...]

Rubriky: Přehledy, Školní předměty

Český jazyk – Nauč se pravopis thumbnail

NAUČ SE PRAVOPIS  aplikace, která se v AppStore objevila na konci loňského roku. Velmi jednoduchým způsobem v ní procvičíte jevy, v kterých se v českém jazyce nejvíce chybuje. Aplikace nabízí ZDARMA 5 kategorií. I/Y v koncovkách, vyjmenovaná slova, slova s Ě/JE, předpony S/Z a ú/ů. Šestá kategorie je nabízena jako In-App Purchases, tedy s možností zakoupení [...]

Rubriky: Inspirace, Praxe, Všeobecný rozvoj

Tvrďáci a měkouši – mluvící souhlásky thumbnail

Tento den jsem si (jakožto vystudovaný Jamák – obor dramatická výchova) opravdu užil. Po článku Upovídané obrázky se mi v hlavě začal jasně tvořit den, jak si pohrajeme s tvrdými a měkkými souhláskami. A dnes to vypuklo. Na začátku dne jsem jim představil cíl: Vytvořit mluvící souhlásky. Ale ono to není jen tak. Začali jsme [...]

Rubriky: Inspirace, Praxe, Školní předměty

Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek v aplikaci Move and Match thumbnail

Díky článku Petry Boháčkové jsem začal využívat úžasnou aplikaci Move and Match, ve které se jednoduše dají vytvořit pracovní listy na třídění informací. Procvičuji neustále s dětmi tvrdé a měkké souhlásky. Vytvořil jsem jednoduché pracovní listy – podklad jsem vytvořil v aplikaci Sketchbook – a zbytek přímo v aplikaci Move and Match. Pracovní listy jsem nasdílel [...]