Rubriky: Všeobecný rozvoj, Zpřístupnění

Siri slyší česky, co to pro nás znamená? thumbnail

Asi všichni jsme už slyšeli o Siri, digitální asistentce, schované v našem iOS zařízení. Rozumí všemu, co uživatel říká, smysluplně odpovídá na otázky, je s ní možné konverzovat. Zdá se být tak velmi skutečná, že některým lidem může nahradit chybějící kontakt. Nedávno obletěl svět text matky autistického chlapce, kde popisuje mimo jiné, jak Siri učí jejího syna sociální komunikaci.

Pro nás to má jeden háček, Siri zatím neumí česky, pokud nepoužíváme angličtinu, nepopovídáme si s ní. V Česku na tuto funkci ještě čekáme. Po upgrade na iOS 8 jsme se ale dočkali jiné věci. Siri česky neumí, ale češtinu umí poslouchat. Tato funkce umožní místo psaní zadávat text hlasem, diktovat.

Pokud mluvíte zřetelně a přiměřeně pečlivě vyslovujete, funguje téměř bezchybně. Funkci zapnete v NASTAVENÍ – KLÁVESNICE – ZAPNOUT DIKTOVÁNÍ (nefunguje pro iPad2 a starší)

image

Tím se vám na klávesnici vedle mezerníku objeví ikonka mikrofonu. Klepnutím na mikrofon spustíte režim diktování. Podmínkou je připojení na internet (převod řeči do textu neprobíhá v iPadu, ale kdesi na apple serverech).

image

Co to ale znamená pro nás, učitele a žáky, jak můžeme tuto funkci využít?

Každého z nás napadne možná jiné využití. Pro mě to například znamená možnost diktování emailů nebo tvorby textů v knížkách i pro děti, které neumí číst. Jednoduše text do Book Creatoru nadiktují :). Žáci, kteří už číst umí, si musí dávat pozor na správnou výslovnost a také si uvědomí znaménka za větou, u těch starších můžeme procvičovat správné psaní čárek.

Z logopedického pohledu: pokud děti chtějí obrázek správně ozvučit, musí správně artikulovat. Dovedete si představit, jak motivující to může být?

Jak jsme zkoušeli diktovat si můžete prohlédnout ve videu výše nebo stáhnout naši diktovanou knížku ve formátu epub zde. Ve větším rozlišení je v knížce krásně vidět, jak se text postupně formuje podle smyslu věty.

diktovani

K diktování můžete použít i hlasové příkazy k formátování nebo interpunkci. Vyslovením slova TEČKA, VYKŘIČNÍK, ČÁRKA… je interpunkce v textu rovnou použita.

Vyzkoušela jsem ještě tyto příkazy:

  • tečka, dvojtečka, tři tečky, čárka, otazník, vykřičník, středník, pomlčka
  • mezera, nový řádek, nový odstavec
  • koruna, euro, dolar (v souvislosti s číslem), procenta, lomeno
  • hvězdička, křížek
  • plus, mínus, děleno, krát (v souvislosti s číslem), rovná se
  • čísla ve správném tvaru (slovo osmadvacet převede jako 8:20)
  • časové údaje, např tři čtvrtě na dvě převede na 1:45
  • Paragraf, zavináč
  • a tak dále

Těším se, jaké další využití objevíte a doufám, že si to nenecháte jen pro sebe :).