Co je iSen?

iSEN je příběh, který začal v lednu 2011.

i-sen_cz-logoPracuji s dětmi s postižením, zajímají mě technologie a snažím se stále objevovat a zkoušet něco nového. Propojení těchto mých profesních i osobních zájmů vedlo k tomu, že jsem počátkem roku 2011 objevila na Youtube video nemluvící americké holčičky, která komunikovala se svou maminkou pomocí jakési „placičky“. V té době jsem o iPadech vůbec nic nevěděla, ale neuvěřitelně  mě to zaujalo.

Začala jsem velmi intenzivně získávat informace o možnostech jejich používání v zahraničí a později i u nás a toto mé snažení mě postupně propojilo s dalšími lidmi, kteří se zajímali o totéž. Eva Šrámková, maminka mentálně postižené Verunky, moje kolegyně Iva Jelínková, firma 24u a Petr Mára. To byly první základní „kameny“, které pomohly realizovat náš sen:

Využívat iOS zařízení k rozvoji a ke komunikaci dětí, které z různých důvodů nemohou komunikovat mluvenou řečí (AAK) a vytvořit komunitu rodičů, učitelů, terapeutů a všech ostatních, kteří sdílejí informace o tom, jak pomocí těchto zařízení pracovat s dětmi se speciálními potřebami.

…tak vznikla iSEN komunita

i – jako první písmenko všech Apple produktů, SEN jako možnost splnit si náš sen, ale také Special Educational Needs – speciální vzdělávací potřeby.

ScreenShot014Od května 2011 jsme začali prakticky využívat iPady ve škole a všechny své konkrétní poznatky jsme sdíleli na iSEN blogu. Okolo něj se zároveň postupně zformovala početná a aktivní, zpočátku převážně rodičovská, později i odborná komunita, která si také začala vyměňovat informace o svých zkušenostech a potřebách.

Vzrůstající poptávka po informacích z řad rodičů i učitelů vedla v lednu 2012 k pořádání akreditovaných kurzů, díky nimž se informace o této skvělé, pomáhající technologii dostávala ke stále většímu počtu rodin a škol. Zároveň se díky firmě 24u podařilo získat finance z evropských fondů a tak jsme společně mohli, v průběhu října 2012 až dubna 2013, uspořádat praktické workshopy pro rodiče ve 12ti krajích České republiky. Tato úspěšná a kladně hodnocená aktivita s názvem SDÍLÍME ISEN předznamenala další budoucnost komunity.

Se vzrůstajícím počtem škol i jednotlivců (nejen z ČR) se blog iSEN, jako iniciativa, zaměřená původně „jen“ pro osoby s postižením, zdál najednou nedostačující. V roce 2013 jsme se rozhodli jít dál a iSEN otevřít a posunout. Sdílený iSEN,  jako komunitní web a iniciativa, tak nabízí sdílení a zastřešení nejenom pedagogům a rodičům dětí s postižením, ale ve stejné míře i školám a pedagogům hlavního vzdělávacího proudu, studentům příslušných oborů, pracovníkům a iniciativám v oblasti sociální, zdravotní i technologické.

Tento krok by nebyl možný bez našich partnerů – kolegů učitelů i rodičů, kteří s iPady pracují a  dělí se o své zkušenosti prostřednictvím článků a bez podpory firmy 24u jako Apple Authorized Solution Expert for Education. Společnosti s tímto označením nejsou primárně obchody, jejich silnou stránkou je především poskytování služeb spojených s produkty Apple pro oblast školství a vzdělávání. Pokud hledáte skutečné odborníky na danou problematiku, jsou těmi nejvhodnějšími, na které se obrátit.

V této spolupráci je naše síla. Díky ní můžeme nabízet podporu pedagogickou, rodičovskou i materiálně-technickou. PŘIDEJTE SE K NÁM :)

Lenka Říhová & Iva Jelínková