Rubriky: Move and Match, Vlastivěda

Vodní nádrže thumbnail

Učivo o vodních nádržích. Žáci přiřazují správné pojmy k jezeru, rybníku a přehradě.

Rubriky: Inspirace, Komunikace, Kreativita, Praxe, Školní předměty, Všeobecný rozvoj

Když děti učí děti thumbnail

Při pohledu do plánu na měsíc leden jsem se zarazila. Vždyť téma „Lidské tělo“ jsme probírali loni přesně touto dobou… Jaké aktivity vymyslím, aby se děti nenudily? A tak vznikl nápad:  To, co si zopakujeme a naučíme se, předáme dál. Našim kamarádům prvňáčkům. Ani jsem se nestihla bát, jak celá akce dopadne. Děti totiž byly [...]

Rubriky: 1. třída, 2. třída, Český jazyk, První stupeň, Speciální školství

Záměna hlásek d-b thumbnail

Pracovní list na zrakové rozlišování problémových hlásek b-d, přiřazování slov k písmenkům  

Rubriky: 1. třída, 2. třída, Český jazyk, První stupeň, Speciální školství

Záměna hlásek m-n thumbnail

pracovní list na zrakové rozlišování hlásek m-n, přiřazování slov na správné místo.  

Rubriky: Inspirace, Praxe, Školní předměty

Move and match – čtení + opis thumbnail

11. 5. 2014 Tentokrát jsme využili aplikaci Move and Match, která nabízí perfektní práci s již vyhotovenými pracovními listy (ke stažení zde). Pracovní listy jsme si stáhli z webové stránky, to už umíme sami, otevřeli v aplikaci a pracovali. Přiřazovali jsme jednoduchá jednoslabičná, dvojslabičná a trojslabičná slova k obrázkům. Takto správně přiřazená slova (po kontrole) [...]

Rubriky: Inspirace, Komunikace, Kreativita, Praxe, Školní předměty

Roční období s iPadem thumbnail

Byla jednou jedna první třída… Béčko, říkají všichni. Dokonce to máme napsáno na dveřích. Ale nenechte se mýlit. Jakmile jde o učení, všichni se snažíme, seč nám síly stačí. Takže o nějaké „béčkové“ práci nemůže být řeč. Pomáhají nám tři kamarádi – třídní plyšák Dlouhásek, iPad (můj) a malé iPídě s Apple TV, které máme zapůjčené díky [...]

Rubriky: Inspirace, Praxe

Co jsme se naučili za půl roku ve 2. třídě thumbnail

Poslední den prvního pololetí jsme ve druhé třídě reflektovali, které informace nám zůstaly v hlavě. Povídali jsme si, hráli si … a také vytvářeli jednoduchou „prezentaci“, reflexi. Využili jsme k tomu aplikaci Quickoffice, se kterou děti již párkrát pracovaly. Během pěti minut jsem zopakoval základní funkce, formát písma, vkládání obrázků, textu apod. A pak se [...]

Rubriky: Inspirace, Praxe, Školní předměty

Cyril a Metoděj – Prvouka ve 2. třídě thumbnail

Jedním z tématem v Prvouce je také jednoduchá historie České republiky. Vzal jsem si období Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a zpracoval jej do podoby, kterou můžete vidět na zkráceném záznamu.     Jak jsme postupovali: Děti si stáhly pracovní list do aplikace Move and Match z Dropboxu. Prošli jsme si, které věty [...]

Rubriky: Inspirace, Praxe, Všeobecný rozvoj

Tvrďáci a měkouši – mluvící souhlásky thumbnail

Tento den jsem si (jakožto vystudovaný Jamák – obor dramatická výchova) opravdu užil. Po článku Upovídané obrázky se mi v hlavě začal jasně tvořit den, jak si pohrajeme s tvrdými a měkkými souhláskami. A dnes to vypuklo. Na začátku dne jsem jim představil cíl: Vytvořit mluvící souhlásky. Ale ono to není jen tak. Začali jsme [...]

Rubriky: Kreativita, Návody, Školní předměty, Speciální potřeby, Všeobecný rozvoj

Move and Match – návod thumbnail

Vypadá to, že aplikace MOVE AND MATCH bude po Bitsboardu další top aplikací ve všech iPadech, bez ohledu na to, jestli se jedná o speciální školy nebo 2. stupeň běžné ZŠ. Tento článek shrnuje možnosti aplikace a nabízí ke stažení JEDNODUCHÝ NÁVOD k jejímu používání, včetně vysvětlení, jak soubory sdílet nebo stahovat. Díky iniciativě Tomáše [...]