Rubriky: Move and Match, Vlastivěda

Vodní nádrže thumbnail

Učivo o vodních nádržích. Žáci přiřazují správné pojmy k jezeru, rybníku a přehradě.