Rubriky: 1. třída, 2. třída, Český jazyk, První stupeň, Speciální školství

Záměna hlásek d-b thumbnail

Pracovní list na zrakové rozlišování problémových hlásek b-d, přiřazování slov k písmenkům