Rubriky: Inspirace, Kreativita, Praxe, Školní předměty

Infografika ve škole thumbnail

Cílem infografiky je jasně a ve stručnosti podávat informace tak, aby hlavní myšlenky byly jasně patrné a nebylo nutné vstřebat velké množství textu. Konkrétně se jedná o spojení obrázků, symbolů, piktogramů a textu, které, v graficky zajímavé podobě, zprostředkují klíčové informace, nabízejí shrnutí údajů, ukazují problém v nějaké časové nebo procesní souslednosti, zprostředkují výsledky nějakého děje.

Pokud chceme vytvořit infografiku, která má šanci zaujmou, musíme předem naplnit určitá kritéria: viz vložená infografika :)

InfooinfoV závěru uvedené dovednosti patří jistě k těm, ke kterým chceme s našimi žáky směrovat, proto má využití infografiky jako výukového nástroje ve škole své místo. A to jak jako nástroj učitele, tak také pro samotnou tvorbu žáků, kteří se učí v procesu tvorby nebo prokazují získané znalosti.

V tomto článku bych chtěla uvést příklady ze své praxe a hlavně upozornit na nástroj, který můžeme s dobrým výsledkem využít.

Zvolila jsem si aplikaci Vidra, jejímž benefitem je

 • velká databáze symbolů a piktogramů k nejrůznějším tématům
 • jednoduché uživatelské prostředí
 • vyhledávání obrázků je v angličtině – nenásilné rozvíjení slovní zásoby, práce s překladačem

 

Naše téma: Vyjmenovaná slova

Úkol: vytvořit přehlednou infografiku ke každé skupině vyjmenovaných slov, z obrázku musí být patrné, o jaké slovo se jedná

Organizace: práce ve dvojicích – překladatel (pomocí překladače hledá anglické termíny k vyhledávaným slovům, vyhledávač (hledá vhodné obrázky v databázi Vidry)

Postup:

 • zopakovat si vyjmenovaná slova, ujasnit si význam jednotlivých slov
 • pracovat s překladačem (vyhledávací prostředí aplikace je v angličtině)
 • k chybějícím slovům najít vypovídající ekvivalenty
 • symboly graficky uspořádat a doplnit textem

Výsledek: Žáci si zopakovali vyjmenovaná i příbuzná slova, byli nuceni přemýšlet o klíčových slovech, definovat je,  zobecnit hledaný pojem, hledat případná synonyma, nahradit chybějící slovo jiným s podobným významem, pracovali s překladačem, rozvíjeli slovní zásobu v angličtině, pracovali s grafickými pravidly, zapojovali fantazii, výtvarné cítění, trénovali trpělivost a smysl pro dokončení práce – najít vypovídající obrázek například ke slovům „dmýchat“, „smýkat“, „zpytovat“ „vyžle“… není je tak.

Ukázky využití s žáky i v praxi učitele:

Typy Infografiky, využitelných ve výuce a jejich postavení vzhledem k Bloomově taxonomii dobře popisuje článek na Metodickém portálu.  Zajímavé příklady infografik najdete také na Infografiky.cz

Ke stažení v pdf:

 

 • Tereza Pittnerová 6.Červen 2016 5:46

  Díky za další tip. Už jsme se prokousali k závěrečnému opakování a tento způsob zpracování vyjmenovaných slov určitě vyzkoušíme. Jsem zvědavá, jak dětem půjde práce s překladačem.

 • LenkaRi 6.Červen 2016 19:31

  Nejhorší je namotivovat je aby to nevzdávali, když nemůžou dlouho nic najít a pak taky některým chybí bohatší slovní zásoba v češtině – najít slova s podobným významem. Ale když se spojí síly ;)…