Rubriky: Inspirace, Komunikace, Kreativita, Praxe, Speciální potřeby, Zpřístupnění

Adaptované knížky thumbnail

V předchozím článku jsem zmínila knihy, které u nás ve škole pomáhají s porozuměním a rozvojem slovní zásoby. Jedná se o jednoduché knížky, často nazývané také přizpůsobené nebo adaptované knihy, které jsou doplněné piktogramy a obsahují i určitou interaktivitu – možnost zasahovat do děje.

Obecně platí, že adaptované knihy jsou ideální pro výuku dětí, které potřebují vizuální podporu pro své učení. Děti se speciálními potřebami často ztrácejí o běžné knihy zájem. Upravené knihy jsou přizpůsobené různým kognitivním, komunikačním i čtenářským úrovním a interaktivita, ať už se jedná o dotváření obsahu “papírových” knih prostřednictvím vkládaných kartiček nebo elektronické knihy s atraktivními komunikačními funkcemi, jim dodává motivaci a možnost aktivní účasti.
Stejně jako společná hra, tak i prohlížení a čtení knih vyžaduje pro rozvoj rozumových a komunikačních dovedností aktivní spoluúčast dospělé osoby, potom může probíhat jako nenásilné komunikační cvičení.

Typy knížek a příklady:

 • Knihy pro rozvoj alternativní komunikace a pro logopedii
  podporují porozumění slovům (AAK jádrová slovní zásoba je často abstraktní) i kontextu, podněcují pozornost a soustředění, zlepšují schopnost komunikace
  práce s konkrétními jazykovými jevy (náprava hlásek, předložky, vyprávění podle obrázků..)
  interaktivita spočívá v manipulaci s kartičkami a jejich přikládání na správné místo
 • Cílem práce s knihami v ukázce je pomoc s pochopením často abstraktních slov z jádrového slovníku (viz obrázky)
 • Knihy pro podporu čtenářství a vztah ke knihám
  upravené a zjednodušené texty s obrázky, podporují schopnost komentovat děj a vést rozhovor (otázky k textu, názory, odpovědi)
  obrázkové čtení s vizualizovanými klíčovými slovy, využití textového editoru Symwriter s piktogramy
  knihy s opakovaným a předvídatelným textem jako motivace pro začínající čtenáře
  možnost aktivně se podílet na ději

verze digitální i tištěná – vytvořeno v aplikaci BookCreator

Příběh ze stejné série – verze vytvořená v aplikaci Grid for iPad – umožňuje přidat interaktivní prvky, které zvýší motivaci. Kniha obsahuje čtyři jednoduché příběhy. Čtenář vybírá pokračování, můžou vznikat i texty nesmyslné. Doplněno o stránku s vyjádřením názoru a další práci z textem.

videoukázka knihy v Grid – Interaktivita v Grid for iPad

 • Knihy s výukovým nebo sociálním cílem
  zjednodušená výuková témata jako obrázkové mapy nebo s interaktivními prvky
  pochopení a nácvik témat na podporu socializace (zdraví, v obchodě, u lékaře …)
  pomoc v případě poruch chování (vizualizovaná pravidla, sociální situace) ukázka zde 

Pro tvorbu knížek využívám většinou piktogramy Widgit (proč právě tyto ) a následující aplikace a programy:
Dříve to byla hlavně AAK aplikace GoTalk  a Symwriter  (software, který doplňuje psaný text piktogramy). Teď víc vytvářím šablony a různé materiály v PC programu InPrint. Umožňuje využít různé šablony a tvořit  knihy, obrázkové karty, pracovní listy atd. se symboly Widgit k tisku. Software je momentálně k dispozici jenom v angličtině (vše lze do čj přepsat), ale plná česká verze (by Jana Šarounová 👍🏼) je už připravená. Doporučuji jako vhodnou pomůcku s možným financováním z podpůrných opatření (zájemcům mohu vysvětlit podrobněji). K zakoupení bude v SPC pro vady řeči.

Skvělou interaktivitu (videoukázka) nabízí software Grid, který má verzi pro PC i iPad. Cena je celkem vysoká (jako všechny dobré AAK aplikace), ale není to “jen” AAK aplikace a její zakoupení následně umožňuje legálně stahovat a používat všechny sdílené komunikační tabulky, knihy a výukové materiály, vytvořené ostatními uživateli (interaktivní knížky bohužel mohu sdílet pouze ve formátu Grid kvůli autorským právům formy Widgit Software). Vytvořené materiály interaktivně fungují v aplikaci Grid for iPad. V knížce “Kde je ptáček” jsou použité screeny z této aplikace.

Většinu knížek ještě “překlápím” do Book Creatoru, protože v něm jednoduše můžeme nahrávat hlasové vstupy a protože Grid v našich starších iPadech nefunguje a nové nemají k dispozici všechny děti. Navíc je Book Creator jedna z nejužitečnějších aplikací na všechno možné.

Ad) financování: Na podpůrná opatření jde hodně peněz, a ne všechna SPC (natož poradny) mají přehled o možnostech těchto technologií a mnohdy ani nevědí, že je mohou doporučit. Třeba tento článek přispěje k povědomí o tom, že existují programy a aplikace, jejichž využívání podpoří všechny žáky, kteří ke svému vzdělávání potřebují vizualizované materiály. A to se rozhodně netýká jen dětí ze speciálních škol. (Na výjezdech do (běžných) zahraničních škol vždy oceňuji například velmi jednoduše popsané a vizualizované cíle, kterých mají děti dosáhnout).

Symbolizované slovníčky a přehledy velmi využívám i při výuce angličtiny. Proto si myslím, že Symwriter a InPrint by měl být k dispozici všude. Když ne pro vlastní tvorbu, tak pro možnost legálně využívat sdílené licencované materiály ostatních uživatelů. Já tam ty své ráda dám k dispozici :).

V plánu je vytvořit společné místo, kde by bylo možné vytvořené materiály (v příslušných formátech) ukládat a stahovat.

Článek je součástí série Komplexní podpora AAK.

Cl