Rubriky: Speciální potřeby, Všeobecný rozvoj

Práce s emocemi – využití vizualizace thumbnail

Vedle rozvoje alternativní komunikace je v současné době důležitým tématem v naší škole práce s emocemi a zvládáním problémového chování. Věřím, že následující  “vizualizované postupy” a tipy na materiály mohou pomoct i dalším školám. Materiály jsou inspirovány zahraničními zkušenostmi a jsou zde využity symboly METACOM@Anette Kitzinger a aplikace PicCollage.

Vycházíme z toho, že děti jsou schopné pracovat a učit se, když jsou emočně vyladěné, tedy v “zelené” zóně. Chování a emoce, spadající do žluté nebo modré zóny už vyžadují pozornost, červená zóna je neakceptovatelná a je potřeba ji řešit.

Nejdřív je ale potřeba aby se děti (i učitelé) naučili o pocitech mluvit a identifikovat je.

Postupné cíle:

 • umět pojmenovat, jak se cítím
 • učit se regulovat své chování
 • hledat řešení, jak situaci změnit

1. Při komunikačním kruhu učitel vede děti k tomu, aby vybraly svou náladu (piktogramy), postupně je učí vysvětlit, proč si vybrali právě tuto emoci, komentuje, když vidí, že se někdo cítí nebo chová nestandardně popisem nálady nebo obrázkem, mluví i o svých vlastních pocitech, vysvětluje proč je zrovna takový. Využívá konkrétní situace v průběhu dne.

 • jednotlivé piktogramy na kroužku
 • stránka s piktogramy nebo komunikační kniha

2. Individuální prohlížení/čtení knížek s emocemi

 • Kniha pocitů
 • Problémy a jejich řešení

Knížky obsahují nejenom identifikaci pocitu, ale i jeho příčiny a návrh možného řešení v případě negace. S knížkami se děti seznamují v klidové situaci: rozhovor nad obrázky, hledání řešení, uvádění příkladů … Knihy mohou být také umístěny v relaxační koutku nebo sensorické místnosti, dítě v nich hledá svou emoci a její řešení.

Obsah knih vychází z materiálů Claudio Castaneda z http://www.ukcouch.de a je upraven pro české prostředí. 

3. Emoční semafor

Některé děti potřebují pomoc při regulaci svého chování, aby změnily “červené” emoce, které jim nejsou příjemné na příjemnější “zelené” emoce. Emoční semafor jim nabízí strategie, které jim pomohou přejít z červené na zelenou pomocí vhodného „nástroje“, což jsou žluté karty.

Červené karty označují negativní emoce, jako je zlost, strach, starosti, smutek, rozrušení a bolest. Zelené karty jsou pozitivní emoce – radost, pohoda, klid a soustředěnost. Žluté symbolizují vše, co může dítě dělat, aby se dostalo od červených emocí k zeleným. Materiál obsahuje metodický návod.

4. Odpočinkový koutek

Využívá se jako jedna ze strategií a v případě obtížně zvládnutelného chování.
– oddělený bezpečný koutek, kde si dítě může odpočinout nebo se uklidnit, setrvá zde až do doby, kdy je připravený přijít mezi ostatní. Obsahuje různé smyslové pomůcky a materiály, které vedou ke zklidnění.

– barevné zóny s emocemi (modrá, zelená, žlutá, červená)
– obrázkové strategie ke zvládání stresu
– pomůcky a předměty, vedoucí ke zklidnění
– časomíra (přesýpací hodiny, minutka)

Přeji vám, aby mezi vašimi pocity převládaly ty pozitivní a nezapomeňte – nejlepší prevencí je dělat to, co vás těší ;).

 

poznámka: z důvodů autorských práv na použité symboly METACOM není možné sdílet obsáhlejší materiály mimo mé klienty. Děkuji za pochopení

emoční zóny a semafor můžete stáhnout pod záložkou “ke stažení”

 

 

 • Petra Janů 11.Leden 2021 14:10

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde se dá koupit kniha pocitů?
  Moc děkuji a s pozdravem Petra Janů