Rubriky: Inspirace, Komunikace, Speciální potřeby

Jaký obrázkový komunikační systém zvolit? thumbnail

Jako asi většina speciálních škol využíváme pro podporu komunikace různé obrázky, symboly a piktogramy. Dnes je to všude samozřejmá součást výuky, ale když se vrátím do roku 1998 – Zuzka, moje první žákyně s potřebou AAK – nikdy jsem tolik nekreslila jako s ní a nikdo pro mě nebyl lepší profesní učitel než ona :).  Pamatuji si, jakým objevem a inspirací pro mě byly útlé knížky Piktogramy a  Znak do řeči Libuše Kubové.  Tyto černobílé piktogramy se dají stále najít ve všech našich autistických i jiných třídách a školách, kde tvoří rozvrhy jednotlivých dětí, slouží jako procesuální schémata, pomáhají spolu s obrázky z Prvního čtení Kristy Hemzáčkové a Jany Peškové s výukou čtení. Stejné obrázky jsou využity i v další knížce těchto autorek, Čteme obrázky, se zaměřením na procesní schémata. Knížky paní Kubové dnes vycházejí pod názvem Řeč obrázků a Řeč rukou.

S rozvojem technologií a využíváním aplikací v tabletech pro komunikaci se k nám dostaly další obrázky, symboly a piktogramy. Je jich moc a pro moji systematickou povahu se to stává trochu nepřehledné.

A tak jsem si dala za cíl: promyslet a sjednotit obrázkový komunikační a organizační systém v naší škole.

Moje kritéria:

1. jednotný obrázkový systém, který (v ideálním případě) bude využitelný více způsoby

 • „LOW TECH“ netechnické systémy, papírové verze piktogramů, stránek a komunikačních knih
 • „HIGH TECH“ technické systémy
  • (PC, online) program pro vytváření a tisk různých materiálů (rozvrhy, šablony, pracovní listy …)
  • PC program a/nebo propracovaná komunikační aplikace s možností přizpůsobení různým možnostem a úrovním dětí
  • podpora psaní s obrázkovými symboly

2. přizpůsobitelnost potřebám dětí

 • alternativní ovládání PC programů (joystick, switch, ovládání očima …)
 • jednoznačnost a srozumitelnost obrázků
 • schopnost zrakového rozlišování
 • estetický dojem

3. česká lokace a podpora

 • Úspora času a práce (přepis a přemlouvání textů a slov)
 • odborné zázemí, spolupráce s českými odborníky

4. cena

 • obvykle nemalá
 • dosáhneme na slibovaná podpůrná opatření?

Hned první kritérium eliminovalo velkou část pěkných, většinou českých, obrázkových sad, které jsou k dispozici právě  pouze v tištěné podobě, případně digitalizované. Zbývají celosvětově známé systémy:

Widgit, PCS, Symbol Stix, Metacom. Pojďme se na ně podívat:

WIDGIT

 • PC program Grid (cz) – komplexně přizpůsobitelné – od cca 16 000,- Kč
 • AAK aplikace pro iPad: Grid Player (cz) – propojení s PC programem, aplikace zdarma, ale bez PC programu nemožnost přizpůsobení tabulek
 • AAK aplikace Grid for iPad (cca 8 000,-) – kompletní česká lokace s editací uvnitř aplikace (update leden 2018)
 • Symwriter – textový editor (cz) – od 5 455,- Kč jednolicence, trial verze zdarma k vyzkoušení
 • AAK aplikace GoTalk – obsahuje sadu symbolů Widgit (CZ) ke stažení uvnitř aplikace (1790,-Kč)
 • prostředí Widgit online (en) – tvorba tabulek a dalších materiálů s pomocí šablon on-line, bez nutnosti program stahovat (zatím není v češtině, ale vše jde přepsat A JÁ VĚŘÍM, ŽE SE ČESKÉ LOKACE DOČKÁME :)) – trial verze zdarma k vyzkoušení
 • in Print – PC program ke stažení, tvorba a tisk materiálů s pomocí mnoha šablon, česká lokace, trial verze zdarma k vyzkoušení
 • ve světě je velmi rozšířený, obsáhlá inspirace na internetu

ukázka symbolů Widgit

PCS symboly

Tvorba a tisk komunikačních tabulek a mnoha dalších materiálů z připravených šablon. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších programů v oblasti alternativní komunikace ve světě, obsahuje více než 4 500 barevných symbolů PCS ze všech oblastí. Program lze kromě výroby komunikačních materiálů využít také pro zhotovování nejrůznějších pomůcek. Databáze symbolů je přeložena do češtiny, k dispozici je český manuál, menu programu je v angličtině.

 • AAK aplikace GoTalk (cz) – sada symbolů PCS v české verzi ke stažení uvnitř aplikace – 1790,-Kč
 • TD Snap (cz) – sada symbolů PCS v češtině v ceně aplikace (1200,-Kč), velmi propracované a sofistikované členění úrovní, podpora jádrových slov, přizpůsobení všem potřebám uživatele včetně alternativních způsobů ovládání (update 1/2022)
 • Boardmaker on-line – propracovaný systém podpory, včetně kurikula pro speciální vzdělávání, ve světě asi nejvíc používané, obsáhlá inspirace a profesní komunita (podpora několika světových jazyků, cz ne)
symboly PCS

Ukázka symbolů PCS

SYMBOL STIX

Tyto jednoduché, hezké a vypovídající piktogramy firmy Smarty Ears jsou využívány v mnoha anglicky mluvících, propracovaných, hlavně logopedických aplikacích, které pro nás nejsou využitelné, mají i AAK aplikaci Expressive, která by šla přemluvit a přepsat, kdyby ji někdo moc chtěl. Dlouhodobě využívám aplikaci Custom Boards, která obsahuje velké množství symbolů a zajímavých šablon – vše v angličtině, ale texty jdou jednoduše přepsat.

 • Custom Board – tvorba komunikačních tabulek a šablon k tisku (en) 1490,- Kč
 • AAK aplikace GoTalk – obsahuje sadu piktogramů Symbol Stix (en) ke stažení uvnitř aplikace (1490,-Kč, nejsou v češtině, ale jdou přepsat přímo v aplikaci)
STIX symboly

Ukázka symbolů Stix

METACOM

Piktogramy METACOM jsou používané převážně v německy mluvícím prostředí. Pro mě nejkrásnější grafika. Je možné zakoupit DVD, které obsahuje 8 000 symbolů a šablony k tvorbě materiálů s vyhledáváním v němčině a angličtině s možností přepisu do češtiny

 • DVD METACOM – cca 1900,- Kč, více pod odkazem
 • AAK aplikace GoTalk – obsahuje symboly METACOM (v němčině) ke stažení uvnitř aplikace (1490,-Kč, nejsou v češtině, ale jdou přepsat přímo v aplikaci)
METACOM symboly

Ukázka METACOM

A JAK TO DOPADLO?

Po důkladném zhodnocení pro mě vítězí symboly Widgit. Díky Janě Šarounové (SPC pro alternativní komunikaci), která se zasloužila o českou lokaci, nabízí tento systém nejvíc možností i pro české uživatele.

Jaké obrázky by se líbily vám?

Více o tom, jak máme nastavený AAK systém u nás ve škole, napíšu v dalších příspěvcích :)

Článek je součástí série Komplexní podpora AAK

 • Karolína Grofková 2.Březen 2018 8:45

  Za mě nejhezčí obrázky (pro mladší děti) nabízí kanadská firma pod názvem Les Pictogrammes. Dříve byly součástí aplikace Niky talk + Tweet, kterou už bohužel vývojář není schopen upgradovat pro použití s iOS 11 (komunikovala jsem s nimi tuto problematiku prostřednictvím jejich FB profilu). Nadále budou podporovat pouze aplikaci Niki Talk, která ale neobsahuje knihovny obrázků a nově se upravuje prostřednictvím počítače. Naštěstí je již možno obrázky Les Pictogrammes koupit v elektronické podobě, do loňska bylo potřeba nechat si poslat CD z Kanady.