Rubriky: Komunikace, Soc./Zdrav oblast, Speciální potřeby

Prostě „Komunikátor“ thumbnail

Já vím, že to často opakuji, ale aplikace řady Bitsboard jsou prostě nepřekonatelné. Tahle nová – COMMUNICATOR – je velmi všestranná. Může sloužit nejen jako aplikace pro alternativní komunikaci, ale i pro další aktivity, související s rozvojem a podporou řeči (logopedie, tvorba a stavba věty, slovní zásoba, porozumění…) Možnosti jsou omezené pouze vaší fantazií ;). [...]

Rozvíjíme komunikaci

Rubriky: Komunikace, Přehledy, Speciální potřeby, Všeobecný rozvoj

Rozvíjíme komunikaci thumbnail

Aplikace pro alternativní komunikaci, které jsou k dispozici pro začínající uživatele, se skládají z izolovaných obrázků, obvykle uspořádaných v řadách a sloupcích. Orientace v tabulkách a procházení jednotlivými stránkami může být pro malé děti a začínající uživatele náročné.  Setkávám se s tím hlavně u dětí, u kterých je potřeba rozvíjet porozumění slovům a alespoň pasivní slovní [...]

Rubriky: Všeobecný rozvoj, Zpřístupnění

Siri slyší česky, co to pro nás znamená? thumbnail

Asi všichni jsme už slyšeli o Siri, digitální asistentce, schované v našem iOS zařízení. Rozumí všemu, co uživatel říká, smysluplně odpovídá na otázky, je s ní možné konverzovat. Zdá se být tak velmi skutečná, že některým lidem může nahradit chybějící kontakt. Nedávno obletěl svět text matky autistického chlapce, kde popisuje mimo jiné, jak Siri učí [...]

Mluvídek

Rubriky: Komunikace, Speciální potřeby

Mluvídek thumbnail

Mezi české aplikace přibyla milá logopedická aplikace Mluvídek. Díky dvojjazyčnému prostředí (jazyk se dá přepnout)  ji lze stejným způsobem využít pro výuku angličtiny, případně stáhnout aplikaci jen anglickou pod názvem Talkie Bear. Aplikace byla vytvořena ve spolupráci s logopedy a je to na na ní znát. Úvodní obrazovka nabízí 4 hry a podporuje nejen rozvoj řeči, ale [...]

Rubriky: Komunikace, Přehledy, Speciální potřeby

Kolem dokola thumbnail

Na fotografii je Nikolka, dvouapůlletá holčička s kochleárním implantátem, u které se (také) díky iPadu daří rozvíjet sluchové vnímání a komunikace. Děkuji její mamince za dovolení fotky publikovat. Pro Nikolku i pro další děti jsem připravila tento článek, který by měl upozornit na aplikace, vhodné k rozvoji dětí se sluchovým postižením, případně pro slyšící děti [...]

Klábosil

Rubriky: Komunikace, Speciální potřeby

Klábosil thumbnail

KLÁBOSIL© je PRVNÍ ČESKÁ autorská aplikace pro iPad, určená pro augmentativní a alternativní komunikaci (AAK). Jejím smyslem je umožnit osobám s obtížemi při užívání mluvené řeči sdělovat své potřeby a emoce, komunikovat s okolím a dále své komunikační schopnosti rozvíjet. Podrobné informace k fungování aplikace, návod k přizpůsobení pro jednotlivé klienty a seznam obrázků najdete [...]

Rubriky: Komunikace, Přehledy, Speciální potřeby

Logopedie…ale také angličtina thumbnail

Rozvoj řeči úzce souvisí s dalšími oblastmi a je s nimi úzce provázán, proto i aplikace, které uvádíme v jiných odkazovaných přehledech, mají v logopedii své místo (rozvoj motoriky a grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, paměti a pozornosti, myšlení, orientace v čase a prostoru). Úvodní obrázek odkazuje na českou aplikaci Logopedie, která obsahuje slova k [...]