Rubriky: Komunikace, Soc./Zdrav oblast, Speciální potřeby

Prostě „Komunikátor“ thumbnail

Já vím, že to často opakuji, ale aplikace řady Bitsboard jsou prostě nepřekonatelné. Tahle nová – COMMUNICATOR – je velmi všestranná. Může sloužit nejen jako aplikace pro alternativní komunikaci, ale i pro další aktivity, související s rozvojem a podporou řeči (logopedie, tvorba a stavba věty, slovní zásoba, porozumění…) Možnosti jsou omezené pouze vaší fantazií ;).

Po stažení aplikace obsahuje sadu tabulek v angličtině k využití pro běžné aktivity a hry (viz obrázek s již přeloženými českými názvy). Ale je samozřejmě možné naplnit ji podle potřeby. Aplikace je zdarma.

Komunikátor

Jako všechny Bitsboard aplikace je i tato dokonale přizpůsobitelná. Jak po stránce jazykové – možnost přepsat a přemluvit do češtiny/slovenštiny, tak po stránce obsahové – volba obrázků, výběr již přemluvených z Bitsboard katalogu, jejich počet a zobrazení.

Možnosti nastavení zahrnují

  • Bits Per Row: volba počtu obrázků v řádku
  • Displej Answer Bar: vypnutí nebo zapnutí komunikačního řádku v dolní části stránky
  • Displej Audio on Touch: zvuk se ozve po dotyku: ON nebo ne: OFF

Možnosti zobrazení:

  • Tiles: Zobrazí se pouze obrázek nebo text, pokud obrázek není k dispozici
  • Flashcards: Zobrazí se obrázek i text
  • Words only: jen text

Volba režimu:

  • Tap or Drag: obrázek se přesune do komunikačního řádku pomocí klepnutí nebo přetažení
  • Tap only: obrázek se přesune do komunikačního řádku pomocí klepnutí
  • Drag only: obrázek se přesune do komunikačního řádku pomocí přetažení.

Nejlepší na celé aplikaci (a Bitsboard systému vůbec) je, že můžeme jednoduše použít všechny už přemluvené soubory Bitsboard tabulek, kterých už máme v Katalogu v češtině hodně. Z tohoto Komunikátoru jsem zatím přeložila a nahrála do Katalogu slovíčka ke společenským hrám, můžete si je stáhnout zde. Ostatní budou přibývat postupně.

Pokud aplikace Bitsboard a systém práce s nimi ještě neznáte, doporučuji tento odkaz, kde najdete rozcestník ke všem článkům na toto téma. Také je možné objednat si kurz na míru, týkající se třeba jen aplikací Bitsboard.

Zároveň nabízíme poslední volná místa na letní pobytových kurz s iPady pro rodiče –Letní iSNĚNÍ – , kde bude část programu také zaměřena na podporu a rozvoj komunikace.