Rubriky: Komunikace, Přehledy, Speciální potřeby, Všeobecný rozvoj

Rozvíjíme komunikaci thumbnail

Aplikace pro alternativní komunikaci, které jsou k dispozici pro začínající uživatele, se skládají z izolovaných obrázků, obvykle uspořádaných v řadách a sloupcích. Orientace v tabulkách a procházení jednotlivými stránkami může být pro malé děti a začínající uživatele náročné.  Setkávám se s tím hlavně u dětí, u kterých je potřeba rozvíjet porozumění slovům a alespoň pasivní slovní zásobu a u těch, jejichž aktuální úroveň komunikace neumožňuje prozatím použití AAK aplikací. Řešením můžou být vizuální interaktivní scény.

sceny

Kde jsou vajíčka? Na co máš chuť? Co chybí v ledničce? Co nakoupíme?

Vizuální scény (VS) fungují jako podpora komunikace, s cílem podpořit aktivitu u malých dětí a uživatelů s kognitivním a jazykovým omezením. Jedná se o fotografii nebo obrázek, který obsahuje události, osoby, akce, objekty a činnosti v prostředí, ve kterých se vyskytují nebo existují. Významné je, že do jednotlivých prvků mohou být vloženy namluvené zprávy („hotspots“).

Umožňují zachycení konkrétních události v životě, motivují k aktivnější účasti v komunikačním procesu. Výhodou je, že slova nejsou izolovaná, ale jsou nabízena v kontextu tématu. Dělají proces komunikace snadnější a umožňují zažít okamžitý úspěch. Využijeme je jak v obecném kontextu (dvůr se zvířátky, obrázek z pohádkové knížky…) tak ale mohou být velmi personalizované  (fotografie dítěte, které si hraje, obrázek rodiny na dovolené…).

Umožňují

 • přesunout pozornost od výrazu „chci “ a „potřebuji“ k sociální interakci a výměně názorů a informací
 • stimulovat rozhovor – fotografie z výletů a rodinných aktivit umožní konverzaci a procházení mezi tématy i dětem s velmi omezenými jazykovými dovednostmi.
 • podporují sdílení vlastních zkušenosti a vyprávění příběhů – dítě se dotýká jednotlivých slov, dospělý modeluje celou větu
 • usnadní aktivní účast dítěte při společných aktivitách – příprava na situaci, která nastane, obrázek se slovy, využitelnými např. při návštěvě ZOO…
 • poskytování konkrétních informací – výuková témata

Vhodné aplikace:

sceneScene Speak

více informací o aplikaci pod odkazem

 

IMG_7987

Kde je děda? Co nese maminka? Jak se jmenuje miminko?

 

gotalkGo Talk

součástí této komunikační aplikace je i možnost ozvučit jakýkoliv scénický obrázek

 

IMG_7557

GoTalk ozvučí části jakéhokoliv vloženého obrázku
ukázka editace: po kliknutí na označené hokejisty se ozve jejich jméno, případně další údaje

 

scenehScene Heard

podrobné informace o aplikaci budou následovat

 

IMG_7983

Scene heard nabízí nejen ozvučené hotspoty, ale také piktogramy s návazností na klíčová slova

 

Příklady využití:

 • místnosti v domě k vyjádření potřeb souvisejících s každou z nich
 • obrázkový jídelní lístek k výběru
 • rodinné fotografie s označenými osobami s vysvětlením
 • fotografie z dovolené, které vyprávějí příběh o cestě nebo zážitek
 • obrázková písnička typu Když jsem já sloužil, scény ze známých pohádek
 • výuková témata ve škole, Člověk a svět

Jednodušší využití, bez možnosti vlastní volby obrázků nebo hotspotů nabízí také některé hotové aplikace: My scene, My house, Simple Object (informace zde Rozvoj slovní zásoby – dějové scényPhotostory)

Tento text je součástí interaktivní knížky „iPad jako nástroj pro rozvoj komunikace“, kterou si můžete zdarma stáhnout v iBook Store.