Rubriky: Praxe, Přehledy, Školní předměty, Speciální potřeby

Začínáme s angličtinou thumbnail

Od září 2016 se výuka anglického jazyka týká i žáků s lehkým mentálním postižením od 3. třídy  a studentů se středním a těžším mentálním postižením na úrovni středního vzdělávání (dvouleté a tříleté praktické školy). Předmět je v tomto typu školy primárně zaměřený na poslech a porozumění anglickému jazyku, mluvení je založeno na reprodukci slyšeného. S psaním a čtením se žák seznamuje postupně, a to (podle individuálních schopností) až v období, kdy má zvládnuté tyto dovednosti v českém jazyce. Tento článek nabízí ověřené aktivity rodičům a učitelům, kteří učí nebo podporují žáky se speciálními potřebami ve speciálních nebo inkluzivních třídách.

Z čeho můžeme vycházet a co nám pomůže:

PRÁVO NA POMOC A PODPORU ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ A ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ

Vyhláška 27/2016 definuje stupně podpory a přehled podpůrných opatření, na které mají děti se speciálními potřebami nárok. Je dobré předem vědět, jakým způsobem se to týká vašich dětí a žáků a co je možné využít nejen ve výuce angličtiny.  Požadujte podporu Speciálně pedagogických center a školních speciálních pedagogů (v případě integrace).

„STARÉ DOBRÉ“ PEDAGOGICKÉ ZÁSADY a jak souvisí s technologiemi

Dobře zvolené aplikace, e-booky a vzdělávací hry podporují NÁZORNOST – MOTIVACI – INDIVIDUALIZACI. Děti v průběhu her nevnímají cizí jazyk jako samostatný vyučovací předmět, ale spíše jako prostředek komunikace a jako nástroj k dosažení cíle při hrách a jiných aktivitách, a proto většinou nemají problém pochopit smysl sdělení, aniž by rozuměli každému slovu. Cílí na více smyslů najednou = vidět – slyšet – manipulovat.

VESTAVĚNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI IPADU (i jiných kvalitních tabletů)

Naším cílem je naučit děti , aby si uměly pomoct samy tam, kde jim to nejde (podobně jako s kalkulačkou, nahradit  chybějící dovednosti technikou)

 • dokázat přeložit jednoduchý text, když to budou potřebovat – překladač (běžný, ale i z fotografie nebo obrázku) Google Translator (ios, Android), Scan&Translate (iOS, Android)
 • napsat text – prediktivní klávesnice (technologie optického rozpoznávání textu OCR)
 • poslechnout si výslovnost – čtečka (nezapomeňte překliknout do anglické klávesnice)
 • využít sluchátka (klid a soustředění) a mikrofon (hlasové nahrávky, zpětná vazba, tvořivé aktivity)

VELKÉ MNOŽSTVÍ APLIKACÍ, HER (mobilních i webových) A DIGITÁLNÍCH MATERIÁLŮ ONLINE velký výběr z materiálů pro britské předškoláky nebo ESL materiály (AJ jako druhý jazyk), návaznost na témata probíraná s ostatními, umožní hravé procvičování více způsoby a pořád dokola

 • individualizovaná činnost pro děti, které “nestíhají” s ostatními
 • po zácviku žáci obvykle nepotřebují nepřetržitý dohled
 • vybíráme aplikace, které poskytnou učiteli zpětnou vazbu o tom, co žák zvládne

1. Slovní zásoba – seznámení se slovíčkyupevňování a rozvoj slovní zásoby, izolovaná slovíčka „flashcards“ Většinou  ozvučená slovíčka s přepisem výslovnosti, řazená podle tématických oblastí, s procvičovacími moduly, možnost porovnat vlastní výslovnost s originálem, poskytuje zpětnou vazbu. TOP – všechny aplikace typu Bitsboard – pouze pro iOS (Bitsboard Preschool, Sight Words, First Words, Kindergarten, Photo Touch, Toddler Games…). Aplikace Bitsboard PRO má přidanou funkci, díky, které je možné vytvářet tematické třídy, na které jsou napojeny žákovské iPady. Cokoliv učitel ve třídě změní, přidá, doplní… se automaticky synchronizuje i v žákovských iPadech. Slovíčka a vazby se tak postupně doplňují a hry na procvičování se mohou upravovat v závislosti na tom, jakou podporu jednotliví žáci ve výuce potřebují. díky synchronizaci a jednoduchosti přizpůsobení používání takto pojaté aplikace šetří čas učitele a dětem umožňuje procvičovat přesně to, co potřebují, včetně zpětné vazby.

2. Slovní zásoba – slovíčka v kontextu tématu, tipy na aplikace pro iPad zde ( na Google Play se dají obdobné najít i pro Android) Manipulace s ozvučenými objekty (dotyk vyvolá zvuk). Výhodou je vnímání slovíček v kontextu jednoduchých vět a ve spojení s hrou. Jedná se o interaktivní scény, které se dají různě skládat a díky tomu je možné vytvářet situace a k nim tvořit věty, klást otázky, vymýšlet příběhy…

 • Poslech, reakce na pokyny – učitel zadává pokyny (jednoduchými větami), žáci tvoří scénu (číslovky, barvy, krátké věty, otázky, předložky …)
 • Mluvení – popis a charakteristika vytvořených objektů, dvou – tří slovné věty, fráze IT IS, THERE IS, THERE ARE…
 • Komunikační situace – po vytvoření scény vymýšlení jednoduchých dialogů
 • Jazykové struktury a gramatika – fráze I CAN, I LIKE …, předložky …
 • příprava screenů do elektronických knih a slovníčků

3. e-booky a elektronické učebnice 

 • e-Booky se slovíčky, některé zdarma – ozvučené knížky se slovíčky podle témat – Talking WorldFirst WordsMoon and baloon
 • Oxford owl – jednoduché knížky s navazujícími úkoly, zdarma ke stažení po registraci, možnost tisku (webové stránky)
 • I like books – 37 jednoduchých obrázkových knížek  v jedné aplikaci na různá témata (iOS, zdarma jen jednotlivě nebo v Bitsboard katalogu)
 • dvojjazyčné pohádky – Sněhurka, Karkulka, Pták Ohnivák, Kocour v botách, Tři prasátka

Elektronické učebnice jsou často interaktivní, propojené se slovníčkem, poslechem, videem, možností kreslit a psát, screeny se dají dál využít do vlastních knížek a slovníčků Flexibooks, OxfordBookshelf – skvělý obrázkový slovníček

4. online webové aplikace, hry a stránky Fungují na PC i v tabletech, sbírky na učitelských webech (českých i zahraničních)

English Time – česky, zaměřeno hlavně na podporu nekvalifikovaných učitelů AJ

 • metodická příručka pro učitele
 • audiovizuální aktivity
 • interaktivní hry
 • písničky a pohádky
 • obrázkové karty (flashcards) k tisku
 • pracovní listy

Learn English Kids – v angličtině

 • obsáhlý web British council, strukturovaný podle témat
 • aplikace British council – slovíčka a jednoduchými každodenními frázemi v příbězích

Oxford University Press

 • materiály pro učitele i žáky ke stažení zdarma (po free registraci)
 • online hry na procvičování
 • vyzkoušené pro žáky se speciálními potřebami: řady Happy House, Happy Street, Happy Earth

Učíme se společně

 • (moje) sbírka online zdrojů k různým tématům, zaměřeno na jednoduchou angličtinu
 • další užitečné odkazy

YouTube výuková videa a ESL kanály

5. vlastní tvorba, učení se v procesu tvorby – další forma, jak si upevňovat znalosti

 • Chatter Pix (iPad)- ozvučené karty se slovíčky (videoukázka)

;

 • Book Creator (všechny platformy) – vlastní slovníčky s nahrávkou, tematické knížky

Prezentace jako eBook pro konference Oxford University Press + PDF ke stažení

Tento článek je zařazen do série textů, věnujících se podpoře vzdělávání žáků se specifickými potřebami: Technologie na pomoc inkluzi

 • J. Fiala 29.Březen 2017 19:04

  Děkujeme za pěkný přehledný článek. Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že výuka AJ i starších žáků zejména u lehkého mentálního postižení je reálná a přínosná. Navíc tyto dnes dostupné technologie vše opravdu značně usnadní. U nás se z her pro výuku nejvíce osvědčil zde uvedený BitsBoard. Dále pak také LittleFinder a MyLittleSuitcase (slovní zásoba), o kterých se už na iSENu dříve psalo.