Rubriky: Komunikace, Komunita, Kreativita, Média, Speciální potřeby, Všeobecný rozvoj

Animace pro podporu komunikace thumbnail

Animace je způsob vytváření zdánlivě se pohybujících věcí. “Oživuje” předměty a situace. Mění statické záznamy na živé. Animované příběhy jsou zábavné, vzbuzují emoce a díky technologiím se dají jednoduše vytvořit. 

A tak jsme je začali využívat i pro podporu rozvoje komunikace. Animace k jednotlivým slovům jádrové slovní zásoby podporují pochopení abstraktních slov i akčních sloves. Mají význam nejen u komunikačních začátečníků, ale při vhodné barevnosti a kontrastu slouží zároveň jako zraková stimulace.

Následující animovaná videa jsou vytvořená pomocí Keynote a kombinují piktogramy, animace a mluvené slovo. Jsou určená k lepšímu pochopení významu některých slov z jádrové slovní zásoby.

Animace jsou volně k dispozici všem zájemcům, jejichž dětem nebo žákům mohou pomoci v rozvoji komunikace. Seznam bude postupně doplňován.

Článek je součástí série Komplexní podpora AAK


Zajímá vás oblast AAK? Hledáte nové informace? Plánujete DVPP pro další školní rok?

NABÍDKA NOVÝCH AKREDITOVANÝCH KURZŮ

S TÉMATIKOU AAK