Kurzy AAK, akreditované v systému DVPP

Komunikace je srdcem celé lidské existence. Díky ní jsme schopni vytvářet vztahy, sdělovat informace, rozhodovat se, být nezávislý. Je médiem, který doprovází většinu lidské činnosti. Schopnost komunikovat je nutné rozvíjet také u osob s narušenou komunikační schopností, které používají formy alternativní a augmentativní komunikace (AAK). S rozvojem komunikace vzrůstá kvalita jejich života i života jejich rodin.

Kurzy si kladou za cíl zprostředkovat pedagogům důležitost práce s jádrovou slovní zásobou na bázi teoretického základu i praktických příkladů a zkušeností.

AAK S DŮRAZEM NA ROZVOJ JÁDROVÉ SLOVNÍ ZÁSOBY
1. Stručné uvedení do problematiky AAK, nové trendy v oblasti AAk
2. Výběr a organizace funkční slovní zásoby
3. Podmínky a strategie pro podporu jazykového rozvoje uživatelů AAK
4. Postupné kroky k rozvoji komunikace
5. Plán rozvoje AAK – praktické sestavení plánu s využitím modelových příkladů

ÚPRAVA A TVORBA AAK MATERIÁLŮ S VYUŽITÍM JÁDROVÉ SLOVNÍ ZÁSOBY
1. Stručná rekapitulace klíčových témat z předcházejícího kurzu
2. Pomůcky a software, využitelný k tvorbě materiálů
3. Podpůrné komunikační materiály – netechnické (low-tech)
4. Podpůrné komunikační materiály technické (high-tech)
5. Reflexe, sdílení zkušeností

Každý kurz má časovou dotaci 5 vyučovacích hodin, cena pro jednotlivce je 850,- Kč. Podmínkou absolvování kurzu 2, je účast na kurzu 1.

  • Informace k obsahu kurzů: lenka@i-sen.cz
  • Informace k administraci kurzů: iva@i-sen.cz

Jádrová slovní zásoba je sada vysokofrekvenčních slov, která tvoří velkou část jazyka, jsou používána napříč sociálními skupinami, v různých kontextech a situacích a jsou významově využitelná v různých slovních kombinacích. Umožňují budovat slovník s ohledem na všechny důvody, kvůli kterým komunikujeme: Žádat o něco (chci, chci ještě, chci víc, potřebuji), mít možnost odmítnout (ne, nechci, dost), komentovat (já, ty, mít něco, dělat to, udělat to teď, dostat to, vzít, vidět, položit …), ptát se (kdo, kde, kam, kdy, jak), vyjadřovat názor (jako, líbí, nelíbí se mi, mít rád něco), informovat (vidím, slyším, jdu tam, šel jsem, on může, musí, řekl, potom …)