Rubriky: Inspirace, Praxe, Školní předměty

Čteme diagramy (Ma) thumbnail

S deváťáky jsme se propracovali k tématu Základy statistiky. Po hodinách věnovaných seznámení se základními pojmy, výpočtům aritmetického průměru a určení modu a mediánu, následovala fáze čtení a tvorba diagramů. Pro tvorbu jsme kromě rýsovacích potřeb a  sešitu využili také počítač a tabulkový kalkulátor. Pro čtení diagramů jsme kromě Animovaných grafů ČSÚ využili také iPady [...]

Rubriky: Články, Praxe, Speciální potřeby

iPad jako počítadlo? thumbnail

Dnes jsme se ve výuce počtů seznámili s aplikací Abacus – Kids Can Count!, což je, česky řečeno, počítadlo. Někteří žáci v naší třídě stále vyžadují při početních operacích jako názor počítadlo. Mnohdy se stávalo, že si správně napočítali kuličky příkladu, ale při následném počítání kompletních kuliček vždy udělali chybu a příklad špatně zapsali do [...]

Rubriky: Školní předměty

Zlomky na iPadu thumbnail

V sedmé třídě jsme probírali zlomky, zatím po sčítání a odčítání. Tak je tu krátký, velmi subjektivní, výběr aplikací, které jsme využili pro práci ve třídě. Jen připomínám, že pracujeme s jedním tabletem, takže tu jsou aplikace (podle mne) vhodné pro práci s celou třídou, a vynechávám také všechny kalkulačky na zlomky. 4 Dice Úkolem [...]

Rubriky: Přehledy, Školní předměty

Početní operace s přirozenými čísly 1 thumbnail

Přehled aplikací pro nácvik základních početních operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení).   Aplikace s výběrem operace: Math Bingo klasické bingo s počátečním výběrem početní operace a náročnosti Math +/- nácvik sčítání a odčítání ve zvoleném číselném oboru, nastavujete i počet úkolů Kids Puzzle Play – Mathematics počítání s hlasovou podporou – zvuk lze přemluvit do [...]

Rubriky: Praxe, Školní předměty

Kolem dokola thumbnail

Aplikace, která Vám umožní zjistit spousty skutečností. Netradiční parketová mozaika vhodná např. k zápisu dětí do školy, k procvičování barev a tvarů, procvičování orientace v prostoru, procvičování správného umístění tvaru… Prvotně je určena pro děti od tří do šesti let, uplatnění najde i v prvních letech výuky angličtiny. Tak předně máte možnost zvolit si čtyři [...]

Rubriky: Přehledy, Školní předměty

Kolem dokola thumbnail

Článek navazuje na přehled aplikací pro Rozvíjení předmatematických představ. Najdete zde aplikace, které jsou pro svou názornost vhodné pro:     vytváření konkrétní představy o číslech ve spojení s názorem (obrázkem) porovnávání a rozklady čísel uspořádání číselných řad psaní číslic rozvoj logického myšlení manipulativní činnosti   určování počtu prvků, přiřazování: …… Math is fun (3-4) seznamování [...]

Rubriky: Přehledy, Všeobecný rozvoj

Kolem dokola thumbnail

Z hlediska rozvoje matematických schopností a dovedností je potřeba začít s rozvojem předmatematických představ, které jsou posléze předpokladem ke zvládání učiva matematiky. Předmatematické představy jsou předpokladem porozumění matematických pojmům, symbolům a vztahům mezi nimi. Dítě si osvojuje pravidla, podle kterých předměty porovnává, třídí, řadí. Postupně chápe pojmy typu stejně-méně-více. S uvědomováním si společných charakteristik předmětů [...]

Rubriky: Inspirace, Praxe, Školní předměty

Kolem dokola thumbnail

Make a mosaic je jednoduchá aplikace, ve které máte k dispozici čtvercovou síť a neomezenou sadu čtverců, různě orientovaných trojúhelníků, kruhů a čtvrt kruhů, s možností zvolit si jednu ze 14 barevných variant. Skládání mozaiky se nabízí jako kreativní výtvarná činnost. Stejně tak ji ale můžeme využít v geometrii pro rozvoj představivosti a v rámci [...]

Rubriky: Školní předměty

Kolem dokola thumbnail

Numbler a Five-O jsou matematické hry na principu scrabble či kris krosu. Jen kromě písmenek pracujete (a počítáte) s čísly. Obě hry procvičují základní početní operace, současně trénují představivost a kombinační schopnosti. Aby byla hra napínavá, je dobré postavit proti sobě vyrovnané soupeře. Věk hráčů je omezen jen znalostí násobilky. Five-O Hra pro 1 až [...]

Rubriky: Praxe, Školní předměty

Kolem dokola thumbnail

Jsme malotřídní škola a pro vzdělávaní dětí využíváme zatím jeden iPad. Slouží především žákům s individuálním vzdělávacím plánem a žákům, kde potřebujeme výuku individualizovat podle momentálních potřeb. Například pomocí aplikace addition training upevňujeme matematické spoje sčítání do 20 bez přechodu i s přechodem přes základ, které potřebujeme pro úspěšný nácvik nového učiva – písemné sčítání [...]