Rubriky: Inspirace, Praxe, Školní předměty

Čteme diagramy (Ma) thumbnail

S deváťáky jsme se propracovali k tématu Základy statistiky. Po hodinách věnovaných seznámení se základními pojmy, výpočtům aritmetického průměru a určení modu a mediánu, následovala fáze čtení a tvorba diagramů.
Pro tvorbu jsme kromě rýsovacích potřeb a  sešitu využili také počítač a tabulkový kalkulátor.

Pro čtení diagramů jsme kromě Animovaných grafů ČSÚ využili také iPady a aplikaci Graphs By Tap To Learn.

Aplikace je celá v angličtině, proto deváťáci museli využít i své znalosti tohoto cizího jazyka.

IMG_5539Vybírat jsme mohli ze čtyř částí:

  • Learn – výuka obsahuje vysvětlení tří typů diagramů (sloupcového, spojnicového a koláčového) a vysvětlení pojmů aritmetický průměr, modus a medián a způsoby jejich určování
  • Bar graph – čtení sloupcových diagramů (2 obtížnosti)
  • Line graph – čtení spojnicových diagramů (2 obtížnosti)
  • Pie charts – čtení koláčových diagramů (2 obtížnosti)

Diagramy obsahují data z různých oblastí – příjmy společností, ztráty společností, počet turistů, sledování teploty, počet přečtených knih apod. … je tedy nutné dobře se seznámit s tím, co daný diagram říká. Při čtení diagramů je pak třeba nejen zjistit, kdo má nejvíc či nejmíň, jak velkou ztrátu má daná společnost, ale také dochází ke srovnání o kolik má jeden více než druhý, nebo jaká teplota byla naměřena ve středu.

IMG_5548 IMG_5540
 IMG_5545  IMG_5542

Uživatel odpovídá výběrem jedné ze tří možností. Okamžitě dochází k vyhodnocení – žák se tedy hned dozví, zda odpověděl správně, případně, jaká byla správná odpověď.  Práce končí ve chvíli, kdy je zodpovězeno 20 otázek.

IMG_5541 IMG_5546