Rubriky: Komunikace, Praxe, Speciální potřeby, Zpřístupnění

Řeč rukou jako součást podpory komunikace thumbnail

V práci s dětmi s narušenou komunikační schopností je nezbytné využívat všechny dostupné komunikační kanály a ze všeho nejdřív rozvíjet porozumění řeči. Nezbytným prostředkem je tedy doplnění mluvené řeči obrázky a piktogramy, ale také gesty a znaky. Znakování klíčových slov je důležitou složkou rozvoje komunikace. (Také v současnosti velmi oblíbené znakování s batolaty je toho důkazem).

Při výběru slov pro  jádrový slovník AAK jsem čerpala informace o slovech, důležitých v počátečním jazykovém rozvoji, také v oblasti českého znakového jazyka. Při tom jsem narazila na zajímavé zdroje, na které bych chtěla upozornit. Mohou být užitečné při zlepšení dorozumění a porozumění s podporou znakování u dětí neverbálních, ale také u dětí  s dysfázií nebo jinou formou narušené komunikační schopnosti, kterých přibývá i v běžných školách. Schopnost znakovat klíčová slova v běžně používaných tématech se může hodit i učitelům (a spolužákům) žáků-cizinců.

Spreadthesign – je mezinárodní platforma, která digitalizuje velké množství světových znakových jazyků, včetně češtiny. Stále se rozšiřující databáze obsahuje krátké videosekvence znaků k jednotlivých slovům a často používaným větám. Součástí je i provedení dětských znaků, doplněných obrázky. Web je k použití zdarma.

Pro iOS i Android si můžete stáhnout stejnojmennou aplikaci , kde mohou děti objevovat znaky bez rušivých vlivů internetu a kde je možné (za malý poplatek, který jde na další vývoj aplikace) tvořit oblíbené soubory znaků i upravit rychlost jejich předvedení. Právě soubor s dětskými znaky může být užitečným doplněním metod AAK.

Znakujte s Tamtamem je aplikace (iOS, Android) centra pro dětský sluch Tamtam. Je primárně určená pro pečovatele o nejmenší neslyšící a nedoslýchavé děti i pro další zájemce, kteří se chtějí naučit znakovat. Podle tématických okruhů a v pěti úrovních je možné postupně zvládnout společně s dětmi slova i věty. Vše je doplněné názornými videoukázkami, jak se s dětmi znakování učit.

Nejnovějším skvělým počinem Tamtamu je aplikace Medvěd, která zaujme děti krásnou grafikou a hravou formou pomůže s nácvikem znaků z tematických okruhů kuchyň, doprava a školka. Ke stažení pro iOS i Android.

Článek je součástí série Komplexní podpora AAK
Za video z praxe děkuji Gábině, Zuzce a Moničce.