Rubriky: Články, Inspirace, Praxe, Speciální potřeby

Umíme (se) učit v digitálním světě? thumbnail

Letos končí náš tříletý projekt Erasmus plus “Učíme se žít v digitálním světě”. Poslední mobilita měla proběhnout minulý týden. Bohužel už se neuskuteční.

Jak název napovídá, hlavním tématem je/bylo využití možností technologií a on-line nástrojů při práci s dětmi se speciálními potřebami. Teď nastala doba, která jistě prověří, jak a jestli to v našem typu škol může a bude fungovat. Naučili jsme se my, učitelé ze všech šesti partnerských zemí něco, co teď opravdu můžeme s žáky využít? Dali jsme dětem nástroje, se kterými mohou (s větší či menší pomocí) zvládnout alespoň zčásti výuku na dálku?  Používáme hashtag #SENlivedigitally oprávněně? Tohle bude určitě téma, kterému se jako koordinátoři budeme ještě věnovat a které zpracujeme v závěrečné zprávě. Zatím mohu jen napsat, jak to funguje (začalo fungovat) u nás.

Velká většina z našich  15ti tříd používá platformu SeeSaw minimálně 2.-3. rokem. Děti i učitelé jsou na ni zvyklí a umí se zde pohybovat. Stejně tak pro velkou část rodičů je SeeSaw běžnou možností, jak se podívat do třídy, zjistit, co se děti učí, čím ve škole  žijí i na čem je potřeba spolupracovat. Z pohledu vedení školy musím obdivovat mnohé své kolegy, jak se k on-line výuce dětí s mentálním hendikepem, autismem i kombinovaným postižením postavili. Vím, že to oceňují i rodiče dětí, které potřebují svůj pravidelný režim bez výkyvů a každodenní rituály a které není úplně jednoduché po delší dobu zabavit.

Velkou výhodou SeeSaw je možnost propojení s mnoha dalšími on-line nástroji a aplikacemi, například Google Disk, Youtube, BookCreator, Quizizz, Kahoot, odkazy na výukové portály, možnost okamžité zpětné vazby, komentářů rodičů i dětí, vzájemné sociální vazby. Jako Ambassador aplikace mám možnost do tříd “vstupovat” a vidět pozitivní reakce žáků i rodičů.  Pro speciální školství je SeeSaw pro on-line výuku rozhodně jednička :). Více o SeeSaw najdete zde.

S dovolením svých kolegyň sdílím pár příkladů pro inspiraci:

Výukové video pro žáky speciální třídy – ukázka pod odkazem

Pokud chcete SeeSaw začít používat:

  • @ Společně s Ivou Jelínkovou nabízíme naši prezentaci, kterou využíváme na kurzech SeeSaw pro učitele
  • @ jsme k dispozici pro případnou pomoc s nastavením aplikace

Následující video, natočené s Liborem Klubalem, shrnuje podstatné informace k aplikaci.