Rubriky: Inspirace, Kreativita, Přehledy, Všeobecný rozvoj

icebreaks

Ledolamky (icebreakers) jsou skvělý způsob pro seznamovací, tmelící a rozehřívací aktivity (nejen) na začátku školního roku. Podporují sdílení, spolupráci, upevňují vztahy, mohou sloužit jako prevence šikany.  Pokud byste si chtěli přečíst víc o jejich využití a typech na různé aktivity, doporučuji kouknout na stránky Pepoušova nápadníku.

 

První školní dny jsou před námi, proč některé ledolamky nezkusit také s využitím (mobilních) technologií? Třeba takto:

  • sdílení svých vybraných fotografií (dané téma, podle vlastního výběru, z prázdnin…) na virtuální nástěnce nebo na společném (cloudovém) úložišti

při společném prohlížení žáci hádají, kdo je tam dal, autor krátce vysvětlí, proč vybral zrovna tuhle
aplikace: vlastní mobilní telefony/tablety, nástěnkové aplikace – Lino, Padlet, úložiště – Google disk, Dropbox, webová alba Picasa, třídní stránky…

  • selfie, avatar, vlastní portréty

využití kreslících aplikací, aplikací na tvorbu avatarů, spolužáci mohou opět zkusit uhodnout autory jednotlivých prací, hotové snímky mohou být použity jako žákovské nicky pro označení dalších materiálů, uživatelských účtů…
z avatarů (obrázků) složit společné foto třídy, obrázky udělat interaktivní například pomocí Thinglink
aplikace: Doodle Buddy,  Draw freeWeemee (avatar),  PaperShare Board (ve free verzi mohou tvořit 2 žáci společně každý ze svého zařízení)

  • Video/Audio záznam

zaznamenat krátký audio nebo videoklip, ve kterém se představí ostatním
aplikace: Chatter Pix Kids, Tellagami, Dictafone

  • Slovní mraky

Co máme společné, společná tvorba – jména, měsíce narození, seznam slov vztahujících se k tématu (oblíbené zvíře, sport, hudba …) – nejčastěji používaná slova budou větší,
slovní mrak o každém jednotlivci – „báseň“ o mně, představení sama sebe, využít i aplikace s tvary a obrázky,
aplikace: Cloudart, WordPack, TypeDrawing

  • Co chci aby ostatní o mně věděli

pomocí různých nástrojů vybrat životní momenty/situace/zájmy/vlastnosti, se kterými chci seznámit ostatní. Využijeme koláže, plakáty, komiksy, myšlenkové mapy, časové osy, informace zašifrované v QR kódech, prezentace

aplikace: Piccollage,  ComicsCreatorPopplet, Grafio, Timeline, QR reader and generator, Vidra, Tackk, Thinglink

  • Co se chci naučit, dozvědět

s využitím podobných nástrojů jako v předchozí aktivitě vytvořit vizi toho, co chci v tomto školním roce dosáhnout (osobní i učební cíle, inspirativní obrázky, moto..)

  • Knížka o naší třídě

jakékoliv výše uvedené materiály spojit do společné knížky, každý žák vytvoří svou stránku
aplikace: Book creator

A ještě jedna zajímavá úvaha.  Se zájmem jsem si přečetla článek Jenny Froehle, která uvažuje na svém blogu JAK SE LÉPE PTÁT aneb PROČ se vyhnout obligátní otázce CO JSI DĚLAL V LÉTĚ (a podobným verzím) a ČÍM je nahradit.

o svých žácích uvažuje o takto: (volný překlad hlavní myšlenky)

…Jejich úspěch bude stoupat a klesat na základě schopnosti jako je

  • schopnost vidět a rychle pochopit potřebu/problém, navrhnout řešení, schopnost nejdříve analyzovat a potom dávat odpovědi, umět identifikovat, jaké dovednosti / znalosti osobně může nabídnout, vědět jak najít dobré spolupracovníky pro svůj záměr, kde získat informace a dovednosti, které jim chybí , komunikační dovednosti k oslovení spolupracovníků a schopnost spolupracovat, schopnost kritického hodnocení, schopnost obhájit svůj názor a stát za ním…

Budou se muset stále učit, sledovat vývoj, často analyzovat své možnosti… Na jaké otázky se mám ptát lidí, kteří budou žít a pracovat ve světě, který si nedovedou představit prostě proto, že na život v dospělosti zatím nemyslí a který ani pravděpodobně nebude existovat v podobě, jaký je teď…

A tipy na jinak formulované otázky v  mé malé infografice:

image

Přejeme dobré vykročení do nového školního roku, motivované žáky, inspirující kolegy, osvícené nadřízené a těšíme se na další setkávání s vámi tady na blogu, naší FB stránce, kurzech i dalších příležitostech.