Naše nabídka

Tématem využívání iPadů ve vzdělávání se zabýváme od května 2011 a od ledna 2012 prošlo našimi kurzy více než 2000 učitelů a pedagogických pracovníků. Kurzy jsou určeny speciálním pedagogům, asistentům učitele, logopedům, rodičům, ale také učitelům běžných ZŠ, nejen těm, kteří chtějí využívat iPady s dětmi s poruchami učení nebo integrují žáky s postižením. Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jsou přístupné školním kolektivům i jednotlivcům, včetně rodičů i dalších zájemců. 

Jsme certifikovaní Apple lektoři (APD) a členky programu Apple Distinguished Educators.

Podrobný popis a podmínky všech 7 kurzů  najdete zde, včetně možnosti výjezdů do vašich škol a organizací

  1. Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (základní seznámení)
  2. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením
  3. Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii
  4. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS
  5. Využití tabletů ve vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ a žáků jejichž mateřským jazykem není čeština (vhodné zároveň pro děti se specifickými poruchami učení)
  6. Využití iOS aplikací pro vlastní tvorbu a rozvoj kreativity
  7. Tablet jako nástroj v pedagogické praxi - NOVĚ AKREDITOVÁNO 
  • - vhodné pro učitele všech typů škol, funkce a aplikace, využitelné napříč předměty, typem i stupněm školy, správa a administrativa třídy, žákovská portfolia

ŠKOLÁM NABÍZÍME VYTVOŘENÍ KURZŮ NA MÍRU,

PŘESNĚ PODLE VAŠICH POTŘEB A POŽADAVKŮ

(vhodné pro šablony a dotační fondy). 

informační leták ve formátu PDF ke stažení - Akreditované vzdělávací programy

Zájemce prosíme o vyplnění údajů do formuláře. Po vyplnění formuláře budete po naplnění kurzů informováni o vypsaných termínech (týká se jednotlivců). Pokud máte zájem o výjezd do vašeho zařízení, kontaktujte nás, prosím, rovnou.

Administrace kurzů a případné dotazy: Iva Jelínková

  • email: iva@i-sen.cz
  • mobil: 604 344 398 (v odpoledních hodinách)