Rubriky: Inspirace, Komunikace, Praxe, Speciální potřeby

Smyslové příběhy thumbnail

Plním slib účastníkům červnové konference AAK a vkládám příspěvek na téma smyslových příběhů, které byly obsahem jednoho z mých vstupů. Podrobnosti, týkající se práce s jádrovým slovníkem, najdete pod odkazem Komplexní podpora AAK.

Smyslové příběhy obsahují jednoduché vyprávění v kombinaci slovního projevu a doplňkových smyslových vjemů. Každá část příběhu je doprovázena smyslovým zážitkem, který pomáhá příběh oživit, aktivuje smyslové vnímání a navozuje situace k přirozenému učení.

V následujícím videu, které pomůže zkonkrétnit to, o čem píšu dál, je sestřih z Příběhu klauna. Obsahem tohoto jednoduchého smyslového příběhu byla postupná stavba domu, který děti pomáhaly Klaunovi stavět. Jeden týden stěny a střechu z velkých molitanových kostek, potom komíny z kostek dřevěných, (vitrážová) okna z barevných geometrických nebo průhledných tvarů a poslední týden už jsme dům mohli zabydlet. Kromě smyslových vjemů byla součástí hudba, písničky, rytmizace i rukodělné činnosti.

Zrcadlení

Spojovacím prvkem celoročního bloku našich smyslových příběhů pro děti s těžkým kombinovaným postižením se stalo zrcátko. Chtěli jsme dětem zrcadlit- odrážet-zprostředkovávat vjemy, zkušenosti, zážitky, které jim bez pomoci nejsou příliš přístupné.

  • zrcátko jako pomůcka při vnímání sám sebe
  • zrcátko jako odraz věcí a aktivit kolem nás
  • zrcátko prostě jen jako zajímavý předmět, který probouzí chuť si hrát

Jak postupovat při realizaci smyslových příběhů

  • vybrat příběh
  • shrnout do krátkých vět 
  • vybrat klíčová slova (kdo-co-kde-dělá)
  • přiřadit k nim smyslové vjemy 
  • přidat aktivizační podněty 
  • zapojit aktivně děti
  • příběh opakovat, opakovat, opakovat

Příběh by měl mít vztah k životu dětí a rezonovat s jejich možnostmi porozumět ději, tedy tvořme příběh na míru (modifikace podle vyspělosti posluchačů), záleží na “složitosti” tématu a slovní zásoby i množství zařazených podnětů. Dobré je jednotlivé obrazy vizualizovat a modelovat, klíčová slova doprovázet znaky. Nejlepší službu splní krátký nosný příběh s opakováním stejného motivu a prvků (př. kumulativní text typu Boudo, budko kdo v tobě bydlí), inspirací může být pohádka, hudba, báseň, obraz … vlastní fantazii se meze nekladou :).

Velmi důležitá je role “vypravěče” , který by měl být akční, používat mimiku a gestikulaci, být připraven improvizovat. Významné je aktivní zapojení dětí, tak aby mohly pomáhat tvořit a posunovat děj.

Vybírejme rekvizity a/ nebo smyslové podněty, které umožní naslouchat, vidět, dotýkat se, čichat, chutnat, vnímat pohyb a hlavně zažít humor :).
Jednoduše se dají využít běžně dostupné předměty, hračky, loutky… Pár “must have”, která se dají využít téměř vždy – zrcadlo, světelný zdroj (baterka, lampička, pochodeň …), různé látky, šátky, prostěradlo, deka, fén nebo větrák, deštníky, rozprašovač vody, komunikační tlačítka, smyslové krabice s různým obsahem.

Inspirace

Videoukázky ze smyslových příběhů najdete na školním YouTube kanálu a knížky s metodickými poznámkami v mé Book Creator knihovně.

Ať jsou k užitku třeba právě u vás :).