Rubriky: Komunikace, Praxe, Speciální potřeby

Rok s jádrovým slovníkem thumbnail

Jedna ze strategií, jak rozvíjet u alternativně komunikujících dětí jádrovou slovní zásobu, je zaměřit se cíleně po určitou dobu na několik slov a využívat přirozené komunikační situace k jejich upevnění.

Inspirací pro náš letošní školní rok je zahraniční projekt světově uznávané odbornice na AAK z USA Carole Zangari (a jejích mnoha následovníků) Year of Core Words – Rok s jádrovým slovníkem. 

Na každý měsíc je určena sada slov, na která se tým kolem dětí zaměří a která vědomě vizualizuje, znakuje a zapojuje do komunikace. Ke každé měsíční tabulce slov se váže soubor aktivit, cvičení, říkadel, písniček a pohádek, zaměřených na jednotlivá slova. Cílem je přirozeně zapojit tato slova do aktivní slovní zásoby v různých prostředích i činnostech.

rozvržení jádrových slov v průběhu školního roku

Při výběru slov jsme vycházeli jak ze zahraniční inspirace, tak z vlastní zkušenosti. Prvním krokem bylo ujasnění a rozvržení slov na každý měsíc, tak aby byla zahrnuta vždy podstatná jména, slova pro popis (jaké to je), předložky a příslovce a související slovesa. Zároveň jsme při jejich výběru přemýšleli o obvyklých měsíčních tématech předmětu Člověk a jeho svět (Prvouka) abychom mohli jádrová slova propojit také s tematickou slovní zásobou a tak zajistili používání slov v přirozených situacích.

Jak tabulky používat:

Na začátku každého měsíce je připravená tabulka s 16 slovy, verze s piktogramy i znakem. Pedagogové, zapojení do projektu se s ní předem seznámí, propojí ji se svým tematickým plánem a po celý měsíc poskytují soustředěnou jazykovou stimulaci pro tato slova. Kopii tabulky by měl dostat a aktivně využívat každý, kdo s dětmi pracuje.

ukázka metodické karty pro RJS listopad

Pedagog sám používá všechna slova, a to i v případě, že pracuje s žáky s těžším postižením, pro které se toto zdá náročné. Jde nám o to obklopit děti (vizualizovaným) jazykem, stejně jako se to děje u zdravých kojenců a batolat, kteří jsou vystaveni jazykové stimulaci intenzivně a dlouho předtím, než začnou sami slova tvořit. Děti se učí nápodobou, buďme příkladem a předpokládejme jejich budoucí možný potenciál.

Obecně platné zásady:

 • Umístěme tabulku na viditelné místo ve třídě
 • Modelujme, ukazujme, znakujme tato slova ve své řeči i společně s dětmi (děti nikdy nenutíme, inspirujeme vlastním příkladem)
 • Používejme je v každodenních opakovaných činnostech a rutinách
 • Procvičujme je hravými aktivitami (volná hra, pohyb, pexeso, skryté obrázky, krabičky s úkoly …)
 • Hledejme je v básničkách, písničkách a pohádkách
 • Seznamme s nimi  rodiny dětí, aby viděli, na co se soustředíme a přidali se k nám
 • Spolupracujme s dalšími kolegy, kteří s našimi žáky pracují. Jádrová slova jsou stejně využitelná při tělocviku, hře, hudební výchově i matematice. 
 • Asistenti tráví s dětmi hodně času, využijme jejich potenciál

Reflexe pětiměsíčních zkušeností:

Metodickou podporu a přípravu základních materiálů zajišťuje 2-3 členný tým. Z původního záměru – pravidelného společného plánování a reflexe zapojených tříd – vykrystalizovala stabilní skupinka lidí (více AP než učitelů), kteří se z vlastní iniciativy společně seznamují se slovy, znaky a metodami jejich používání s dětmi.

 • někteří se aktivně zapojují do vymýšlení i tvorby materiálů (není jich mnoho)
 • někteří využívají nabízené materiály na 100 procent a v jejich třídě je to vidět
 • někteří využívají nabízené materiály převážně k výuce ne ke komunikaci
 • někteří se obklopí nabízenými materiály, ale práce s nimi je víceméně formální a nahodilá

Jako klíčové vidím nutnost kontinuálního vzdělávání celého sboru v pochopení podstaty a smyslu AAK a závazné zakotvení těchto principů do školního vzdělávacího programu.

Zatím musíme pokračovat dál a stavět na lidech, kteří chtějí :)

Pokud toto téma někoho ze čtenářů zaujalo a chtěl by to ve své škole zkusit, nabízím naše know-how. Napište :) (email je v kontaktech).

 • Denisa Prunnerová 7.Únor 2022 13:32

  Milá Lenko, jsem nadšená. Sama používám pouze pár velmi frekventovaných slov a nějak jsem se zasekla. Původní měsíční plán jsem nedokázala korigovat s tématy, proto opravdu vítám tento příspěvek a věřím, že mi pomůže. Ještě jednou velice děkuji. Potřebuji jen namotivovat asistentky. Program In print3 využíváte na tvorbu materiálu, že? Ať se daří! Budu ráda třeba za nějaké video přímo z akce:-) S pozdravem Denisa Prunnerová Český Těšín

 • Lenka Jurošková 17.Únor 2023 5:50

  Dobrý den. Velmi mne zaujal rok s jádrovým slovníkem. Jsem maminka už skoro 14 lete dcery, která kromě základní diagnózy kvadruparézy, má ještě těžkou vadu řečí a sluchu. ale nevzdáváme to ani po tolika letech. dcera chodí do 6 třídy. Mně se moc líbí že to je vše propojeno s logopedií, motorikou a hlavně je to hravou formou, kdy se dítě necítí, že se musí učit. :-) Prosím kde by se tyto listy a plán daly zakoupit popřípadě sehnat. I pad má dcera už od roku 2011,takže na něm pracujeme. Z Vaších stránek čerpám už od začátku a velmi nám vaše rady na aplikace pomáhají. Jen mě mrzí, že některé aplikace již nejdou stáhnout do nových i padu ,nebo už nejdou najít v app store. Velmi moc děkuji za případnou odpověď. Krásný den přeje rodina Jurošková

 • LenkaRi 28.Květen 2023 8:00

  Omlouvám se za pozdní reakci. Děkuji za milá slova. Zde je přehled, odkud můžete čerpat :). Lenka
  https://read.bookcreator.com/xSerMQYRwPX26u7m3ndkVAC6QtG3/DEliOZmPQCqaVf9VpAk9vw