Rubriky: Inspirace, Komunikace, Kreativita, Praxe, Školní předměty

Emoce a/nebo angličtina thumbnail

Aplikace firmy TinyBop patří mezi ty preferované. Jsou cíleně zaměřené na konkrétní výuková témata, ale zároveň je zde prostor pro objevování, hru a zkoumání a dokonce na nás “mluví česky”. Prostě splňují hned několik požadavků, které na aplikace máme.

Většinou je již z jejich názvu patrné, na co práce s nimi cílí. Toto úplně neplatí u aplikace “Me”, která se (automatickým překladem) stáhne do iPadu pod názvem “MĚ”. Ano, obsahuje informace “o mně”, ale její podstata je jinde. Na rozdíl od škol u nás, je v mnoha jiných (anglosaských) zemích kladen velký důraz na práci s emocemi. Už předškolní děti se cíleně učí pojmenovat své pocity, důvody, které je vyvolávají a také to, jak s nimi zacházet. Což je hlavně u záporných emocí určitě důležité jako prevence případných negativních projevů chování.

V aplikaci Me, s podtitulem Kids diary, děti reagují na otázky týkající se jejich osoby, rodiny, školy, přátel, pocitů a preferencí, vyprávějí své příběhy, zamýšlejí se nad emocemi, které jsou s otázkami spojené, ale také mohou uvádět důvody, proč v nich určité věci tyto emoce vyvolávají.

Odpovědi na otázky (na výběr je 100 otázek) postupně vytvoří dynamický autoportrét, plný fotografií, animací, kreseb, vět a zvukových nahrávek. Formou hry, kreslení, focení a jiné tvorby, děti poznávají samy sebe, zvyšují své sebevědomí, empatii a laskavost. A to v době, kdy se v mnoha školách řeší projevy šikany, určitě není málo. Z mnoha výzkumů vyplývá, že čím víc děti rozumí samy sobě, tím víc jsou schopnější empatie a porozumění k ostatním a podpora emocionálních dovedností tak může být zásadní prevencí ke zmírnění těchto rizik.

Ukázky a příklady najdete ve videu:

Dovedu si představit, že malé děti, děti s poruchami chování nebo děti s autismem budou s aplikací pracovat individuálně nebo v menší skupince s pomocí dospělého při překladu otázek do češtiny a také odpovědi budou v češtině. Pro ty ostatní to navíc může být příležitost, jak si procvičit slovní zásobu v angličtině.

Dost dlouho jsem tuto aplikaci odkládala, právě proto, že (na rozdíl od ostatních Tinybop) nefunguje v češtině a moji žáci ji tak úplně nemohli využívat. Letos jsme ovšem v angličtině docela pokročili a tak na ní došlo. Nejdřív jsme si zopakovali slovíčka k emocím (pdf ke stažení- How-do-you-feel-today). A těžší věty? Umíme přece pracovat s překladačem :). Všichni moji “speciální” žáci NADŠENĚ pracovali, byli VESELÍ, vůbec se NENUDILI a bez ohledu na ÚNAVU psali potřebné věty do překladače. Možná byli i trochu SMUTNÍ, že hodina angličtiny končí.

A víte, co někteří z nich napsali na otázku: What is your favorite subject? Zkuste hádat ;)

Příklady otázek:

  • Udělal dnes pro tebe někdo něco hezkého?
  • Jaké je tvé oblíbené zvíře? Proč jsi rád, že je součástí našeho světa?
  • Jaké je tvé oblíbené místo doma? Proč?
  • Zamysli se nad lidmi, které vidíš na cestě do nebo ze školy: soused, řidič autobusu, pošťák…Čím jsou tito lidé (profese) pro nás důležití? (doslovně: za co jim můžeme být vděční)
  • Existují přátelé nebo rodinní příslušníci, kteří žijí daleko a chybí ti? Kvůli čemu ti nejvíc chybí?
  • Jaké bylo dnes počasí? Co je na tomhle počasí dobré?
  • Jaký je tvůj oblíbený smysl? Čich, hmat, chuť, sluch, zrak? Proč?
  • Rozesmálo tě dnes něco?