Rubriky: Inspirace, Komunikace, Média, Praxe

Z Čech do Belgie s celou třídou? Easy ;) thumbnail

Předposlední mobilita tříletého Erasmus plus projektu se blíží a jako obvykle je součástí programu část věnovaná námi připraveným společným aktivitám s dětmi z navštívené školy. Belgický koordinátor nám detailně popsal žáky ze tříd, které pro nás vybral, abychom program mohli  lépe přizpůsobit jejich potřebám. Čtu si popis těch svých a napadá mě velká podobnost s jednou naší třídou. Podobný počet, věk i specifické problémy a diagnózy, které se v české i belgické třídě speciální školy vyskytují. Škoda, že se nemůžou potkat (jako speciální školy máme v projektu mobility pouze pro učitele, děti jsou zapojené v jiných projektových aktivitách). Nebo můžou?

Náš projekt je o technologiích a máme GreenScreen :). Vysvětlit to dětem netrvalo dlouho, rychle pochopily, jak musí s pomocí zelené deky zapózovat a natrénovaly anglický pozdrav.

Aktivita “Přátelství bez hranic” mohla začít. Rychle pořízená fotka pro pozadí přímo ve třídě a kouzlo “zelené deky” umožnilo přenést české děti přímo do belgické třídy.

Motivace zafungovala a vznikly dvojice dětí z obou zemí v jedné školní lavici.

Zatímco jsem zpracovávala pořízené fotky, moje kolegyně připravily závěrečnou aktivitu. Cílem bylo propojit obě třídy přes Skype a společně zkusit pohybové ztvárnění definice přátelství, vycházející z jógových pozic. S pomocí piktogramů ji belgické děti rychle zvládly a tak mohlo následovat očekávané on-line propojení.

Technika neselhala, Skype zafungoval a tady je výsledek. Zvuk nebyl úplně synchronizovaný, ale to nic nemění na hlavním cíli této aktivity: využít možnosti technologií k navázání kontaktů mezi dvěma třídami z různých zemí. Děti na obou stranách už můžou začít připravovat společnou předvánoční aktivitu.