Rubriky: Inspirace, Komunikace, Speciální potřeby

Rok s jádrovým slovníkem II thumbnail

Naším cílem pro proběhlý školní rok v oblasti AAK bylo vytvořit metodický materiál umožňující začlenit do výuky systematickou práci s jádrovým slovníkem. Více popsáno v minulém příspěvku

Povedlo se :).

Protože z vašich ohlasů vím, že zájem o materiály, týkající se jádrového slovníku, je velký, sdílím následující …

Přehled pro 10 školních měsíců včetně metodického doporučení:

Budu ráda za zpětnou vazbu i vaše zkušenosti :)

Co plánujeme dál?

  • pokračovat v pravidelném setkávání zájemců s metodičkou AAK
  • vytvořit v AAK formě učební materiály pro žáky vyšších ročníků speciální školy
  • důsledně propojit RJS s dalšími předměty (ČaS, HV, PVČ), včetně plánování v měsíčních tematických plánech 
  • ověřovat a prohlubovat využívání pomůcek k očnímu ovládání PC a iPadu
  • zvyšovat samostatnost dětí s těžším tělesným postižením formou alternativních způsobů ovládání okolního prostředí (betatesteři)