Rubriky: Naše příběhy, Soc./Zdrav oblast, Speciální potřeby

Zrakový handicap a jeho odbourávání thumbnail

Na Konferenci o integraci lidí se zrakovým postižením do pracovního procesu s využitím moderních technologií, nás zaujal Karel Giebisch. Mladý nevidomý muž, který velmi vtipně a při tom erudovaně mluvil o tom, jak mu v životě pomáhají iOS zařízení. Těší nás, že se o své zkušenosti podělí i s našimi čtenáři. Rozhodně má co nabídnout nejen lidem se zrakovým postižením, tak prosím, sdílejte tento článek, ať se dostane k těm, kteří z něho mohou mít užitek. LR

I handicapovaní lidé mají šanci začlenit se do běžné společnosti. S využitím těch správných technologií jsou schopni efektivně studovat, pracovat, ale hlavně naplno žít. Jsem toho zdárným příkladem. Postihl mě zrakový handicap a nezbývá mi tedy nic jiného, než se protloukat životem, jak se jen dá. Vystudoval jsem, získal maturitu a snažím se o začleňování zrakově postižených do běžné společnosti.

V této činnosti mi velice pomáhají moderní technologie, především iPhony, iPady, Macy na základě zpřístupňujících prvků. Rozhodl jsem se, že informovat širokou veřejnost o tom, jak mohou lidé se zrakovým postižením nahradit zrak prostřednictvím článků nestačí. Pustil jsem se tedy do razantního kroku.

koláž - Karel G. logo, inspirace, kde mohou nevidomí pracovat (slide JUDr Ptáčníka)

obrázek „inspirace“ je slide z prezentace nevidomého právníka, pana Pavla Ptáčníka

S podporou svých rodičů a známých začal pod mýma rukama vznikat nápad, který již nyní slaví obrovský úspěch. Řekl jsem si, že když Apple produkty nabízejí handicapovaným lidem tolik možností pro osobní rozvoj, byla by škoda toho nevyužít. Prozkoumal jsem si tedy všechny potřebné materiály a pustil jsem se do prodeje kompenzačních pomůcek pro zrakově handicapované, skládající se především z Apple zařízení a přídavného příslušenství.

Prodat někomu určitý produkt, to dnes zvládne úplně každý. Není potřeba, aby k tomu měl velké množství znalostí. Touhle cestou se však neubírám. Chci, aby zákazník obdržel plnohodnotné zařízení, které mu bude spolehlivě fungovat několik let.

Nevěnuji se tedy pouze prodeji iPhonů, iPadů nebo Maců, ale o každé objednávce se zákazníkem dlouze diskutuji a společně volíme takovou sestavu, která bude vyhovovat přímo jeho potřebám.

Protože Apple produkty jsou skvěle přístupné s funkcí VoiceOver již od okamžiku, kdy dojde k jejich vybalení z krabice, mohu si dovolit svým zákazníkům produkty nakonfigurovat. Po bedlivém nastavení potřebných náležitostí a požadavků zákazníka, dochází k předání kompletně fungující kompenzační pomůcky.

Součástí dodání pomůcky zákazníkovi je samozřejmě základní zaškolení, v rámci kterého probíhá seznámení se způsoby ovládání jednotlivých zařízení.

I když mým prostřednictvím získají zrakově postižení lidé dostatek znalostí, na základě kterých budou schopni kompenzační pomůcku využívat, neznamená to, že mají vyhráno. Velkou roli v tom hraje široká veřejnost a kolektiv, ve kterém se tito lidé nacházejí.

Ve většině případů se zrakově handicapovaní lidé setkávají s nepochopením ze strany veřejnosti, např. pedagogů, úředníků, případně i budoucích zaměstnavatelů. Nedostatek znalostí v oblasti zpřístupňujících možností díky technologiím může mít nedozírné následky. Případ, kdy pedagog zakázal zrakově postiženému člověku pracovat na Apple v jeho hodinách jen proto, že on sám nevěděl, jak tyto produkty ovládat, mluví za vše. Tohle zjištění mě vedlo k názoru, že by se přístup k těmto technologiím měl změnit a že by široká veřejnost měla pochopit, jak jsou kompenzační pomůcky pro zrakově postižené důležité.

Ve spolupráci s různými organizacemi se účastním řady prezentací, workshopů a školení. V rámci těchto aktivit vysvětluji lidem význam kompenzačních pomůcek, ukazuji, co jsem s nimi schopen provádět a nabízím jim možnosti, aby si vše vyzkoušeli zcela bez zraku. Věřím, že tyto dovednosti pomohou k objasnění řady otázek a chybějící zrak přestane být nepřekonatelným soupeřem v začlenění zrakově handicapovaných do společnosti, ale klidně i do pracovního procesu.

Všechny podrobnosti o mé pracovní činnosti můžete zjistit na:

www.itgieb.cz