Rubriky: Inspirace, Soc./Zdrav oblast, Speciální potřeby, Zpřístupnění

Využití zařízení iPad pro rozvoj čtenářských dovedností u neslyšících thumbnail

Tento článek se zabývá využitím iPadu jako vhodného média pro práci s interaktivně úpravenými texty, které používáme pro rozvoj čtenářských dovedností u neslyšících čtenářů. V následujících řádcích se Vám pokusím stručně a jasně odpovědět na otázky, které často vznikají při prezentaci tohoto projektu veřejnosti.

 Co je interaktivní úprava pro neslyšící čtenáře?

Jedná se o literární díla, která jsou doslova rozebrána téměř na prvočinitele a následně složena s ohledem na specifika neslyšících čtenářů. Takováto díla jsou obohacena o další prvky, které pomáhají v procesu čtení k pochopení textu.

 Jak to tedy funguje krok za krokem?

V prvním kroku dochází k výběru literárního díla. S tímto dílem se musí člověk, který bude text upravovat, pečlivě seznámit, je nutné si ho přečíst. Nelze upravovat text mechanicky bez jeho dobré znalosti. Obecně doporučujeme si po přečtení udělat myšlenkovou mapu knihy, která nám umožní odstranit vedlejší dějové linie, které nemají vliv na celkové pojetí díla. Využití myšlenkového mapování umožňuje ucelit si obraz knihy a dle našeho mínění tak vytvořit kvalitní upravený text. Nyní dochází k samotné úpravě textu. Využívají se věty, které většinou nesou jednu dominantní informaci. Vyhýbáme se dlouhým souvětím a snažíme se využívat slov, které mají dle našeho uvážení největší četnost ve společnosti. Nevyužíváme slova, která se v aktuální společnosti moc nevyužívají a která by naopak mohla zkomplikovat pochopení textu. Vytipovaná slova v upraveném textu označujeme a přidáváme k nim vysvětlující obsah.

IMG_0066

 Kde je interaktivita o které byla řeč?

Výše popsaný postup je základem upravených textů. V této podobě se dá využívat ve své papírové formě. Toto nám nestačilo, a tak jsme začali hledat možnosti, jak to dělat lépe. Možnosti přinesla firma Apple, která má dlouholetou tradici ve využívání svých počítačů (dnes i tabletů) ve vzdělávání i speciálně-pedagogickém vzdělávání. Upravené texty popsané výše upravujeme do interaktivní podoby na zařízení Mac. Přidáváme ilustrace a slovníky pojmů do vrstvy. Dále je možno text obohatit o animace, video, odkazy atd.

IMG_0061IMG_0062IMG_0058

 Proč je iPad vhodné zařízení pro upravené texty?

Využití tabletu iPad nám dává nejen možnosti využívat všech benefitů, které byly nastíněny výše, ale ještě přináší prvek zajímavosti. Zařízení od společnosti Apple nám poskytlo možnost vytvářet upravené texty bez nutnosti spolupráce s programátory, a tím jsme získali volné ruce pro naši činnost.

IMG_0072

 Co mám dělat, když nemám iPad, ale mám zájem o upravené texty?

Rozhodně nečekejte, že Vás všechny odkážeme na koupi výrobků od Applu. Tuto situaci vnímáme, upravené texty nabízíme i ve formátu PDF a nyní testujeme i formát ePub, který se dá využít ve čtečkách knih a při využití ePub readeru i v chytrých telefonech či tabletech s operačním systémem Android. Bohužel ani jeden z výše uvedených formátů zatím neumožňuje stejné možnosti jako upravené texty pro zařízení s operačním systémem iOS, který využívá iPad, iPhone a iPod touch.

 Už vím, jak upravený text vypadá, ale proč ho vůbec děláte?

Mnoho lidí si myslí, že neslyšící používají český jazyk stejně jako většinová společnost. Bohužel to není tak úplně pravda. Lidé, kteří přijdou o sluch do zhruba třech let života, označujeme za prelingválně neslyšící. Tito lidé neměli možnost si osvojovat český jazyk od dětství pomocí sluchu, ale byli odkázáni jen na jeho grafickou podobu. Osvojování jazyka jen pomocí grafické formy je velmi náročné. Tito lidé používají český znakový jazyk jako primární formu komunikace a český jazyk je jazykem sekundárním. Český znakový jazyk je svébytným vizuálně-motorickým jazykem s vlastní gramatikou, která se odlišuje od českého jazyka. Představte si situaci, že se učíte cizí jazyk jen pomocí jeho grafické podoby. Neslyšíte ho kolem sebe a předpokládá se, že mu porozumíte. Realita je taková, že z těchto důvodů se může objevovat zhoršené pochopení textu a menší motivace číst. Na tento jev reagují upravené texty, které si kladou za úkol podněcovat chuť ke čtení, zvyšovat kompetence v oblasti čtení s porozuměním a obohacovat slovník neslyšících čtenářů.

 Kde nás najdete?

Pro více informací mne můžete kontaktovat na vavra.pavel@hotmail.cz. Nejčerstvější informace o naší činnosti můžete nalézt na naši FB stránce a na našich webových stránkách.

 

  • LenkaRi 28.Prosinec 2014 20:17

    Díky, Pavle. To je moc zajímavé téma nejen pro Neslyšící, ale i pro další znevýhodněné čtenáře