Rubriky: Soc./Zdrav oblast, Speciální potřeby, Zpřístupnění

Pokračování počítačové terapie thumbnail

Již během roku 2013 jsme vám zde psali o projektu počítačové terapie“, který jsem dříve zformoval právě zejména díky inspiraci, iniciativě i-SENu, jehož úsilí je pro nás stále velkou inspirací a motivací. Tento projekt naštěstí nikde neusnul, ale může pokračovat živě dál, a tak si můžeme napsat opět více o jeho pokračování.

Jak už asi víte, podařilo se nám již dříve vytvořit v rámci tohoto projektu praktický denní program „počítačové terapie“, který jsem následně osobně dlouhodobě vedl v domově pro osoby s mentálním postižením. Připomeňme si nejprve krátce, o co tu vlastně šlo.

Právě s příchodem mobilních, dotykových zařízení (tablety a chytré telefony), které postupně nacházely stále vyšší uplatnění i ve speciálním vzdělávání (zejména díky i-SENu, právem nazýváno revolucí speciální pedagogiky) vyvstala také otázka zpřístupnění existujících aplikací do dalších oblastí mimo školní prostředí. Přestože je tu mnohé společné, může mít prostředí soc. služeb (rodina, domov, stacionář …) svá specifika, úskalí. Zároveň bylo třeba odhalit limity, omezení některých aplikací, které se mohou projevit např. až při dlouhodobé práci mimo školní prostředí. A právě za tímto cílem vznikl i denní program stejnojmenně nazvaný podle mateřského projektu „počítačové terapie“.

Jak se v průběhu programu ukázalo, přestože sama o sobě platforma dotykového mobilního zařízení (tablety a chytré telefony) může poskytovat řadu prvků pro zpřístupnění a výšení použitelnosti u osob s mentálním postižením a kombinovanými vadami (např. řada prvků zpřístupnění u Apple v iOS) je koncová použitelnost velmi závislá na prvcích použitelnosti implementovaných v samotné koncové aplikaci. Toto ostatně následně potvrzují i další nezávislé vědecké studie publikované na toto téma převážně ze zahraničních zdrojů.

Proto jsme se od roku 2013 rozhodli zaměřit zejména na vývoj nových aplikací, které si kladou za cíl zvýšit právě míru přístupnosti a použitelnosti u tzv. rozhodných aplikací, které se ukazují v praxi jako fundamentální. A tak jsme ve spolupráci se studenty a kolegy na Fakultě IT VUT v Brně začali navrhovat a realizovat nově aplikace, které už zde třeba jsou, ale např. obtížná dostupnost, nízká upravitelnost nám nedovoluje si aplikace upravit do potřebné podoby, nebo jsou třeba dostupné jen pro některou mobilní platformu.

A tak vznikla první kolekce aplikací, která je už od Vánoc 2014 dostupná přes portál SourceForge (http://sourceforge.net/p/computerastherapy) zatím jako beta verze. Jedná se konkrétně o tyto aplikace:

  • EasyTalk: Aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci – AAK (značná míra upravitelnosti)
easytalk-test4
  • Aplikace pro nácvik znaku do řeči (zatím je malá sada znaků)
znakDoReci2
  • Aplikace pro elementární AAK formou ANO/NE
YesNo-8

Všechny aplikace jsou vytvářeny jako tzv. multiplatformní (zatím Android a iOS), jsou dostupné zdarma a také jako tzv. OpenSource pod licencí GPL 3 (dovoluje těm, kdo mají programátorské zkušenosti upravit, rozšířit aplikaci nezávisle na tvůrcích). Návrh a vývoj zde nezačíná od pohodlí kancelářské židle ale přímo tam, kde naši koncoví uživatelé žijí. Podobně je tomu pak i při testování aplikací. Nejsme žádné velké vývojové středisko, naším cílem je spíše kvalita než kvantita.

Jak lze aplikace už teď odzkoušet? Pod tímto odkazem na zmíněném portálu SourceForge se dostaneme do přehledu aplikací, volbou jedné ze 3 aplikace pak uvidíme adresář její verze, v něm nalezneme jak zdrojové kódy (adresář src) pro možnost vlastního vývoje, ale i sestavenou verzi pro odzkoušení (adresář build). Zde je zatím jen sestavení pro Android (soubor s příponou apk), ten lze pak snadno nahrát na androidní zařízení po připojení přes USB. A pokud máme v našem Androidu v nastavení zatrhnuto „povolit instalaci z neznámých zdrojů„, provede se instalace aplikace do zařízení. Některé aplikace vyžadují po spuštění zadání hesla správce (ochrana před nevyžádanou změnou, zásahem), počáteční heslo najdeme v souboru README.txt u dané aplikace.  Pokud jde o sestavení a odzkoušení např. na iPadu (iOS), zde je politika Apple více restriktivní jak u Google Androidu (má to své pro i proti). Nicméně i toto je pro zkušenější uživatele možné, podmínkou je vlastnit vývojářskou licenci Apple, viz např zde.  A pro nahrání sestavené aplikace do našeho Apple zařízení je nejlepší pak vyjít přímo z vývojového prostředí, kde máme zdrojové soubory aplikace otevřené. I tento postup je opět popsán v README.txt souboru u dané aplikace (např. pro aplikaci Znak do řeči zde).  Asi si řeknete, že je to zatím pro váš iPad moc zamotané, určitě budu s vámi souhlasit. Proto uděláme vše proto, aby jakmile budou aplikace v konečné verzi, mohly přistát v běžně dostupných zdrojích a to jak na AppStore tak i na Google Play.

Co říci závěrem, věříme, že se nám podaří brzy aplikace dál posunout a že budou takto přicházet nové a další. Také nebýt i-SENu, toto by mohlo jen těžko vzniknout, takže díky za to.

  • IVa.J 20.Duben 2015 17:32

    Jiří, velmi děkujeme za Vaši inciativu i za to, že přes všechna úskalí a překážky stále „jedete“ dál a pokračujete ve své práci i v naplňování vytyčených cílů! Vaše aktivit jistě mohou být inspirací pro další zájemce o využití technologií nejen v oblasti školství.

  • IVa.J 20.Duben 2015 17:38

    Pokud Vás článek pana Krajíčka zaujal a měli byste zájem dozvědět se více, napište nám, s panem Krajíčkem Vás zkontaktujeme.