Rubriky: Soc./Zdrav oblast, Speciální potřeby, Zpřístupnění

Externí ovladače pro digitální technologie thumbnail

V případě, že žák z různých důvodů nedokáže ovládat technologie běžným způsobem, klasickými pohyby nebo gesty, existuje v současnosti široká škála softwarových a hardwarových možností, jak takovým žákům práci s technologiemi usnadnit. I když se nám tyto nástroje k přizpůsobení ICT mohou zdát ne příliš uživatelsky přátelské a málo efektivní, otevírají lidem se znevýhodněním cesty k využití digitálních technologií a jejich prostřednictvím částečné vyrovnání se s handicapem.

Přestože máme na první pohled dojem, že vybrat správný SW či HW z nabídky, která existuje, není příliš složité, je důležité, aby takový nástroj odpovídal možnostem daného žáka a byla plně zajištěna jeho funkčnost. Je více než důležité vyzkoušet ovladač nebo software přímo s konkrétním žákem, pro kterého je určen a vyzkoušet, zda tento nástroj žák dokáže ovládat. V ideálním případě, by při výběru nástrojů k usnadnění ovládání technologií, měl být přítomen nejen učitel či speciální pedagog a rodič dítěte, ale také fyzioterapeut a IT technik, který se v problematice orientuje.

Je pochopitelné, že si žádná škola nemůže dovolit komfort objednání více zařízení, které bude mít k vyzkoušení. U nás tuto možnost již řadu let dokáže zprostředkovat pan Menšík a jeho Občanské sdružení PETIT, které spolupracuje s odborníky z oblastí vývoje software, dětské psychologie a speciální pedagogiky a využívá jejich znalostí i zkušeností pro tvorbu i aplikování počítačových programů pro děti s postižením.


PETIT poskytuje nejen odborné konzultace, ale po domluvě je možné objednat předvedení dostupných pomůcek ve škole nebo zařízení a přímo na místě s žákem vyzkoušet a upravit.  Pan Menšík představí i další dostupné možnosti a prostřednictvím OS Petit případně objedná pomůcky a ovladače ze zahraničí.

Při výběru nástrojů přizpůsobení je v první řadě nutné zodpovědět otázku, zda je pro daného žáka vhodnější PC nebo mobilní technologie. Kromě motorických schopností žáka je důležité zohlednit prostor, který vybrané zařízení zabere, vzdálenost z jaké žák potřebuje techniku ovládat a jeho zrakové možnosti.

OVLÁDÁNÍ PC

Pro usnadnění ovládání počítače jsou na trhu adaptované myši, speciální velkoplošná tlačítka a adaptéry, které umožňují simulovat funkce běžných tlačítek klávesnice (Mezerník, Enter, Esc, kurzorové klávesy). Další pomůckou jsou speciální senzorové klávesnice s aktivními plochami větších rozměrů než má běžná klávesnice a s přehledně rozmístěnými základními tlačítky, velkoplošné klávesnice a dotekové monitory (touchscreens).

Externí spínače umožňují ovládat počítač jednoduchými tlačítky, pouhým dotykem nebo úderem do spínače či prostřednictvím vdechu nebo výdechu.

Většina těchto zařízení  funguje přes adaptér. Existují i programovatelné adaptéry, umožňující připojení až 6 externích spínačů k PC. Díky tomu je možné definovat v každém programu funkce pro jednotlivá tlačítka.

OVLÁDÁNÍ iPADU

Při hledání možností alternativního ovládání iPadu je úvodní otázkou, kde bude mít žák iPad umístěný. Abychom předešli možnému neúmyslnému poškození iPadu pádem při mimovolním pohybu nebo změnou polohy žáka, je vhodné už na počátku zmínit možnost umístění iPadu v držáku.

Držáky nabízejí snadný systém polohování tabletu, s možností rychlého uchycení či odebrání. V tomto případě platí, čím více polohovacích mechanismů, tím větší flexibilita polohování a pevnější stabilita.

Všechny externí ovladače pro iPad fungují na bezdrátovém principu. Jejich připojení k iPadu je přes funci Bluetooth.

Joystick J-PAD— kromě páčkového ovládání umožňuje nadefinovat funkce volitelných dotykových tlačítek. Obsahuje navíc dva konektory k připojení dalších externích tlačítek.
Je kompatibilní s aplikacemi, které umožňují scanování nebo podporou Voice Overu.

SWITCHSCAN pro iPad
Bezdrátově připojitelné rozhraní, které umožňuje využít k ovládání iPadu externí spínače. Díky němu lze připojit k iPadu až čtyři externí spínače a naprogramovat jim různé funkce.

Nevyjmenovala jsem v tomto článku všechny možnosti, ať už se jedná o virtuální klávesnice, kryty klávesnic s redukovaným počtem otvorů nebo softwarové programy, které usnadňují ovládání PC například prostřednictvím pohybu hlavy, pohybu očí, nebo ovládání PC hlasem. Mým cílem je poukázat na obsáhlý výběr takových nástrojů a jejich možností. Některé z nich velmi úspěšně s našimi žáky ve speciální škole používáme. Mnohdy slyšíme nářky nad tím, jak se naše doba mění a jak nás digitální technologie svým rychlým vývojem zahlcují, ale vývoj technologií jako kompenzační pomůcky a jejich přístupnost všem uživatelů nám dává smysl a našim žákům otvírá prostory nejen ke vzdělávání, zájmům, ale především ke komunikaci a zařazení do společnosti.

Ilustrační fotografie jsou ze stránek PETITu. www.petit-os.cz