Rubriky: Inspirace, Kreativita, Školní předměty, Speciální potřeby, Všeobecný rozvoj

CloudArt – třeba rozšiřování slovní zásoby… thumbnail

Dnes jsme žáky seznámili s další aplikací, která je vhodná do čtení, psaní, ale i řečové výchovy. Záleží čistě na kreativitě učitele, jak se rozhodne ji použít. Není to klasická výuková aplikace, která je už „hotová“ a připravená pro používání žáky. Tato aplikace je prázdná, ale obsah, který do ní žáci naplní, záleží čistě na nich. Nebo spíše na učitelích, kterou oblast pro vkládání zvolí. Aplikace CloudArt totiž umožňuje tvořit slova, která se pozvolna utváří v pomyslný slovní mrak. My jsme pro začátek zvolili jednu nadřazenou skupinu slov, ale pro každého žáka jinou. Takže někdo psal jména, jiný světové značky, další značky automobilů, jiný členy rodiny apod. Hotová slova si pak na iPadu všichni postavili před sebe na lavici a ti, co to zvládli, si je krásně opisovali do sešitu.

Aplikaci hodnotím jako velmi přínosnou pro rozšiřování slovní zásoby, která je u žáků základní školy speciální značně limitována stereotypními výrazy. Žáci jsou aktivně nuceni přemýšlet a tvořit slova, ta pak ještě správně zapsat do iPadu. Ale korekci jsme nedělali. Jak to napsali, tak to měli.

Aplikace umožňuje různá uživatelská nastavení, od barevných schémat až po typologii písma… Hotové slovní mraky lze uložit, později s nimi opětovně pracovat, odeslat je v různých (.jpg, .pdf…) formátech.

Příště žáci dostanou za úkol např. pouze první písmeno a na to utvářet slova.

Naše hotové slovní mraky