Rubriky: Přehledy, Speciální potřeby

Kolem dokola thumbnail

Následující aplikace mohou plnit více cílů:

  • relaxace, zklidnění,
  • zmírnění agrese
  • multismyslová stimulace (barva, zvuk, pohyb)
  • pasivní sledování u dětí s velmi těžkým postižením      

K lepšímu využívání dětmi s motorickými problémy (nechtěné odcházení s aplikací, přecházení mezi okny…) je vhodné vypnout multidotek – nastavení-obecné-gesta souběžných úloh).

FluidityFluid … různé aplikace pod podobnými názvy) uklidňující, stimulující k dotyku
– dotykem prstů rozproudíte duhové barvy, které se přelévají a tvoří obrazce. Fluid má hudební doprovod a kamínkové pozadí, prsty čeříte vodu

Gravitarium2 Lite hra animovaných částic, kterým dáváte dotekem směr, rychlost, tok, které mění svou barvu a vytvářejí tak pohyblivé obrazce, doprovázené relaxační hudbou

Wrap praskání bublinek dotykem, protistresové, možnost vybít napětí

BubbleHeat Pad Lite simulace snímání teploty prstů a dlaní v různých zobrazeních od klasických vizualizací termokamerou, přes metalické barvy, fyzikální ohýbání, nebeskou stopu po letadle až po ohnivou stopu s relaxační hudbou na pozadí (funkce pauza usnadňuje dokreslení úplného motivu)

Kaleidoscope drawing obrazce na principu kaleidoskopu, různé aplikace najdete pod slovem Kaleidoscope

Relax melodies Seasons Relax melodies Sleep, Oriental… relaxační melodie tvořené hudbou a zvuky přírody, které si můžete navolit podle potřeby. Tóny můžou běžet i na pozadí práce s jinými aplikacemi. Funguje i jako budík nebo časovač.

Classical Music for kids (babies) Mnoho aplikací využívá klasickou hudbu, hledejte pod Classical music nebo konkrétní skladatele

Spojení hudby a doteku hledejte také v aplikacích z přehledu pro rozvoj sluchového vnímání – hra s tóny