Rubriky: Praxe, Školní předměty, Speciální potřeby

Včelka thumbnail

Včelka je učební nástroj nové generace pro studenty, rodiče, učitele a profesionály. Na základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří aplikace individuální sady cvičení pro každého čtenáře, které se přizpůsobují jeho aktuálním dovednostem. Poskytuje služby od základní diagnostiky čtenářských schopností přes vytvoření cvičení na míru každému dítěti až k jejímu automatickému přizpůsobení se  dosahovaným schopnostem a pokroku. Tolik informace z  www.vcelka.cz

V záplavě interaktivních nástrojů a vzdělávacích platforem různé úrovně, které se školám snaží za nemalé finanční částky vnutit své služby, se jedná o velmi kvalitní počin.  Rodiče ocení profesionálně připravená cvičení, učitelé mohou využít procvičování mnoha čtenářských oblastí na interaktivní tabuli s celou třídou nebo pro individuální práci s žáky se specifickými poruchami učení. Po seznámení se s možnostmi aplikace a „rozjezdu“ aktivit pro své žáky (což samozřejmě nějaký čas zabere), získáte úsporu času při přípravě úkolů i jejich hodnocení a kvalitní lekce, připravené speciálními pedagogy. Roční cena školní multilicence opravdu odpovídá kvalitě a množství služeb a cvičení, které aplikace poskytuje, navíc dostáváte okamžitou administrátorskou podporu při nastavení pro vaší organizaci a bezplatná školení.  Článek 10 důvodů proč patří včelka do každé školy rozhodně nepřehání, což můžete sami rovnou vyzkoušet v měsíční verzi zdarma.

Doposud jsme Včelku mohli využívat jen prostřednictvím webové aplikace (a na tabletech s operačním systémem Android), v těchto dnech přibyla i aplikace pro iOS. A tak testujeme, učíme se, chvíli pracujeme společně a chvíli každý sám a opravdu se zlepšujeme ve čtení. iSEN DOPORUČUJE :)

skupinová práce Individuální práce

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE: informujte se před vyšetřením v pedagogicko-psychologických poradnách a speciálně pedagogických centrech

Na základě „Doporučení PPP pro 2. stupeň podpůrných opatření“ lze objednat jednotlivé licence pro žáky v ceně 1500 Kč / 2 roky / žák – pro individální potřeby tohoto žáka.

Finance na pořízení školních licencí je také možné získat v rámci Rozvojového programu MŠMT – „Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením“, nebo z EU šablon a jiných dotačních titulů. Více zde.