Rubriky: Inspirace, Praxe

SeeSaw pro školy thumbnail

Většina škol v současné době uvažuje ve zvýšené míře o tom, co potřebují žáci umět (a jaké by měli mít podmínky), aby byli v maximálně možné míře samostatní a orientovaní v případě distančního vzdělávání. U nás ve škole (speciální) zkoušíme propojit systém rozvoje postupně se nabalujících kompetencí s metodou gamifikace. Naše zvolená platforma je možná specifická, ale formát a metody jsou jistě uplatnitelné i jinde.

V koronavirovém období se nám velmi osvědčila platforma SeeSaw (více zde) jak pro výuku, tak pro vzájemnou komunikaci, a tak se letos snažíme posunout zkušenosti učitelů, žáků i rodičů v jejím využívání dál.
V prvé řadě jsme specifikovali dovednosti, které žáci k plnohodnotnému využívání potřebují, do čtyř úrovní. Na ně jsme potom navázali získávání digitálních odznaků, které děti (ale i učitele :)) motivují získávat dovednosti nové. Podle tohoto systému můžeme děti snadno zařadit, pracovat s nimi na té úrovni, kde se právě nacházejí a vědomě postupně rozvíjet co je potřeba.

Úrovně a dovednosti

Úroveň 1: samostatně se přihlásí do aplikace, s dohledem plní připravené aktivity

 • pozná a najde aplikaci
 • dostane se do třídy, načte QR kód
 • pozná svou ikonu, najde svůj stream
 • prohlédne si příspěvky ve streamu
 • splní (s pomocí) otevřený úkol
 • s dohledem se částečně zapojí do distanční výuky

Úroveň 2: orientuje se v prostředí třídy, využívá základní nástroje, samostatně plní připravené aktivity, sleduje příspěvky učitele i spolužáků a vhodně na ně reaguje

 • ​zdokumentuje (foto) a uloží práci do svého profilu
 • pozná základní ikony nástrojů a umí je použít
 • samostatně najde a splní své úkoly v aktivitách
 • samostatně splní připravené aktivity
 • orientuje se ve složkách 
 • sleduje a oceňuje práci spolužáků
 • s pomocí plní úkoly distanční výuky

Úroveň 3: využívá všechny pracovní nástroje, organizuje si svou práci a  plní připravené aktivity, přijímá a poskytuje  zpětnou vazbu, samostatně plní úkoly distanční výuky

 • ​zná a používá všechny nástroje aplikace/webové verze
 • třídí a ukládá svou práci do složek
 • používá hlasové komentáře k doplnění své práce
 • sleduje termíny svých úkolů, pracuje s kalendářem aktivit
 • sleduje nové zprávy a události a reaguje na ně
 • samostatně se zapojí do distanční výuky

Úroveň 4: vytváří si své portfolio, volí nejvhodnější nástroje aplikace k plnění aktivit i k vlastnímu dokládání vědomostí, samostatně si organizuje systém distanční výuky

 • ​​​umí samostatně zvolit vhodný nástroj ke splnění úkolu
 • samostatně si plánuje splnění úkolů
 • přehledně uspořádá své portfolio
 • používá videonahrávky/videocasting k popisu své práce
 • prezentuje svou práci
 • orientuje se v systému zpráv a notifikací
 • samostatně komunikuje a organizuje úkoly své distanční výuky

Gamifikace jako motivace

Za každou splněnou dílčí dovednost získává žák malý odznak s odpovídajících ikonou v barvě úrovně, ve které se nachází (je možné využít papírovou nebo digitální verzi). Po splnění všech dovedností v jedné úrovni získává velký odznak a postupuje do dalšího levelu. Každou dovednost může učitel podrobněji specifikovat (pravidla pro získání odznaků se mohou přizpůsobit schopnostem skupiny).

Ze společně vytvářené a sdílené knihovny mohou učitelé vybírat aktivity, které cíleně rozvíjí schopnost využívat různé nástroje v propojení s běžnými školními úkoly.

Materiály ke stažení

Zájemcům, kteří se SeeSaw pracují, se můžou hodit tyto, do češtiny přeložené, materiály (pod obrázky jsou linky ke stažení)

Pracovní plocha SeeSaw
popis nástrojů pracovní plochy
Zkratky
zkratky v aktivitách


Jako mnohé jiné, i tato firma uvolnila pro období koronavirové krize své prémiové a placené funkce i pro běžné uživatele. Dnes už jsou tyto funkce ve velké míře bohužel už jen součástí placené verze pro školy. Ale protože jsme si ověřili, že pro naše potřeby je tato aplikace naprosto skvělá, rozhodli jsme se do verze pro školy investovat.

Jaké benefity má školní verze SeeSaw? O tom zase příště :).