Rubriky: Komunita, Naše příběhy, Speciální potřeby

Willík a iSEN v Želivě thumbnail

Willík – spolek pro Williamsův syndrom pořádá každoročně víkendová setkání rodin, které vychovávají dítě s Williamsovým syndromem. V současné době máme velkou převahu  dětí předškolního a mladšího školního roku a rodiče řady z nich usilují o to, aby jejich dítě mohlo  chodit do školy či školky se zdravými vrstevníky. Snažíme se proto držet krok s aktuálními trendy ve vzdělávání a chceme využít všechny možnosti, jak naše děti rozvíjet. I to byl jeden z důvodů, proč jsme si na naše jarní setkání, které se konalo první květnový víkend v Želivě, pozvali  Mgr. Lenku Říhovou Mgr. Ivu Jelínkovou ze Speciální ZŠ Poděbrady, hlavní koordinátorky a hybatelky komunity  iSEN (http://www.i-sen.cz/), komunity, která se zabývá využíváním iPadů v práci s dětmi s postižením.

Willik kurs

Řada našich rodičů už tablety a iPady v práci se svým dítětem v nějakém rozsahu využívá,  další ale neměli dosud možnost s těmito malými multimediálními počítači seznámit, příp. měli pochybnosti, zda takové zařízení vůbec do rukou malých dětí patří. Po menší diskusi jsme se proto rozhodli pro základní kurs „Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“.

Kursu se zúčastnilo 16 účastníků, a to nejen z řad rodičů, ale i prarodičů a starších sourozenců. Na začátku kursu se seznámili s tím, co to vlastně dotykové tablety jsou a jak je možné je ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami využívat. Zjistili, že práci na iPadu je možné přizpůsobit různému druhu postižení a znevýhodnění. Také je uklidnilo ujištění, že i když je iPad zařízení na první pohled velmi křehké, je možné jej použitím speciálních obalů velmi dobře ochránit před destrukčním úsilím našich dětí.  Pro začátečníky mezi námi bylo velmi důležité zařazení části, která se věnovala základním technickým dovednostem při používání operačního systému iOS a samotné obsluze iPadu. „Vychytávky“, které nám dámy prozradily, ovšem ocenili i zkušenější rodiče.

Nejdůležitější částí celého kursu pak bylo představení základních aplikací, které je možné v práci s dítětem využívat. Rodiče měli možnost si každou aplikaci pustit, vyzkoušet si, jak se s ní pracuje, zjistili, jak používat rodičovské zámky či individuální nastavení. Mohli trénovat jemnou motoriku při kreslení či manipulaci s kreslenými objekty, objevili řadu aplikací, které trénují rozvoj řeči a logického myšlení, došlo i aplikace, které se již blíží klasické výuce – např. matematiky, nebo čtení. Většina účastníků, zejména z řad tatínků, hraní s  iPadem dočista propadla. Velmi inspirativní pak byly aplikace, které je možné maximálně přizpůsobit dítěti – přemluvit do češtiny známým hlasem některé z blízkých osob, využít vlastní fotografie, zakomponovat vlastní příběh a zážitek. Velkým přínosem používání iPadu pak může být velmi jednoduchá a intuitivní tvorba vlastních pracovních listů, které je možné vytisknout a pracovat s nimi pak v papírové podobě.

Kurs jsme si velmi užili a poté, co jsme zhodnotili všechny klady a přínosy, rozhodli jsme se, že ve vzdělávání v této oblasti budeme pokračovat. Už v září se znovu těšíme na Lenku Říhovou a na pokračovací kurs s názvem „Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením“.

Děkujeme za otevření nových obzorů:-)

Za rodiče ze spolku Willík,

Hanka Kubíková

http://willik.tym.cz

 

 

 

  • LenkaRi 8.Červen 2015 19:31

    Děkujeme za vaše nadšení a těšíme se na další setkávání, nejen s Willíky :).
    Léto je před námi a pokud i další naši čtenáři z řad rodičovských skupin uvažují o podobném programu na své pobyty, stačí se ozvat na email iva@i-sen.cz
    Loňskou zprávu o zkušenostech rodičů dětí s Rettovým syndromem najdete zde http://www.i-sen.cz/clanky/komunita/zkusenosti-z-rett-komunity