Aplikace

Neváhejte se zaregistrovat. Díky registraci získáte přístup k plným verzím všech příspěvků.

Zde nabízíme přehledy aplikací pro jednotlivé oblasti, odkaz vás dovede na článek s anotací klíčových aplikací. Zásadní aplikace mají potom svůj samostatný článek s podrobnějším metodickým postupem nebo námětem k využití.

iPad jako nástroj učitele

Aplikace v češtině

Aplikace pro všeobecný rozvoj

Aplikace pro řečový rozvoj

Alternativní komunikace

Aplikace pro podporu čtení a psaní

Aplikace pro rozvoj předmatematických a matematických představ

Aplikace pro pasivní sledování, relaxaci a motivaci

Aplikace vhodné pro smyslová postižení

Aplikace podporující strukturu a vzdělávání dětí s PAS (poruchy autistického spektra)

iPad jako nástroj pro rozvoj kreativity a fantazie

  • Hra s tóny a hudební vnímání –  Garageband
  • Hra s barvou a výtvarné umění
  • Fotografie a filmová tvorba

ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY

Všeobecné

Český jazyk

Matematika (náročnější)

Angličtina

Člověk a jeho svět

Člověk a příroda

Člověk a společnost

neaktivní odkazy na své články ještě čekají :)