Rubriky: Speciální potřeby

Jádrový slovník ve znacích thumbnail

Jednou z účinných možností, jak podporovat dorozumění dětí s narušenou komunikační schopností, je využívání gest a znaků, kterými doprovázíme mluvenou řeč. Znakování v tomto případě není cílem, ale prostředkem a doplňkem jazykové stimulace a porozumění řeči.

Pro podporu komunikace u dětí, které využívají formy AAK, je doprovázení řeči nějakým vizuálním symbolem (modelování) naprosto zásadní. Mohou to být různé grafické symboly (piktogramy, obrázky …) nebo gesta a znaky. Ideálně oboje. Znakujeme vždy podstatné sdělení, což bývají často slova z jádrové slovní zásoby. Ve speciálním vzdělávání (mimo školy pro sluchově postižené) se obvykle používají zjednodušené znaky, vycházející z českého znakového jazyka.

Pro lepší zapamatování znaků jsem hledala nějaké obrázky, obsahující jejich provedení. A protože jsem žádné vhodné nenašla, nakreslila jsem si je. Třeba se budou hodit i někomu dalšímu.

Kresby vychází ze znaků, dostupných v aplikaci Znakujte s Tamtamem. Zde si můžete prostřednictvím videonahrávek ověřit jejich provedení.

Tabulka je určená jako pomůcka k lepšímu zapamatování znaků a jejich využívání jako doplněk mluvené řeči v praxi speciálních pedagogů, logopedů a rodičů dětí s NKS. Kartičky jsou oboustranné, druhá strana obsahuje stručný popis provedení znaků.
(Při oboustrannému tisku zvolte “převrátit na užším okraji”)

PDF soubor volně ke stažení