Rubriky: Návody, Soc./Zdrav oblast, Zpřístupnění

Nástroj počítačové terapie jako nový standard pro aplikace speciální pedagogiky thumbnail

Už dříve jsme zde psali o našem dlouhodobém úsilí v rámci našeho neformálního projektu tzv. „počítačové terapie“, kde se zaměřujeme na vývoj nových aplikací právě pro potřeby speciální pedagogiky. V tomto článku se podíváme na nové aplikace, kde jsme zúročili zkušenosti z předchozích let, a které tak kandidují na to stát se novým standardem pro budoucí aplikace ve speciální pedagogice.

O co vlastně jde?

Dnes v době, kdy je kolem celá řada různých menších či větších aplikací využívaných v menší či větší míře (tzv. „app smashing“) se může na první pohled zdát být obtížné přijít s něčím unikátním a zásadním pro lepší vývoj nových aplikací, a také i pro jejich lepší nasazení – využití v každodenní praxi. Přesto je to možné a právě o tom, že je toto možná dokonce nezbytné pro budoucí aplikace si povíme v tomto příspěvku.

V čem tedy spočívá potřebný přínos?

Řada dnes dostupných aplikací ne vždy zcela vyhovuje z pohledu funkcionality (jako je např. často zmiňovaná potřeba vlastní editace individuálně pro každého žáka a ochrana jeho účtu), nebo je obtížně použitelná či jinak nepřehledná. Některé app, které nabízejí lepší funkcionalitu, či plné možnosti jsou pak někdy zpoplatněny. Pokud se tvůrci appek rozhodnou nabídnout více funkcí právě pro potřebu speciální pedagogiky, často tak v menší či větší míře musí vytvářet základní část aplikace, která by ale klidně mohla být pro celou řadu aplikací společná a ušetřila by tak čas i náklady na vývoj dalších nových aplikací.  Nemluvě o tom, že řada vývojářů (tvůrců) by ocenila také větší podporu „open source“ komunity, z níž by mohli čerpat i další tvůrci. Jindy je aplikace postavena na službách dostupných přes internet, což nemusí být vždy ideální ve všech situacích naší cílové skupiny. Pokud se však najde dobrá aplikace, může se stát, že je třeba dostupná jen pro jednu platformu jako je např. Android a uživatelé iPadů pak musí hledat štěstí jinde. V neposlední řadě jsou pak aplikace využívány i za hranicemi speciálních škol a to buďto přímo v rodinách nebo v různých domovech či jiných zařízeních sociálních služeb, a tak by měly být připraveny i pro nasazení v tomto prostředí. Naši snahou bylo proto reflektovat vše výše uvedené a zajistit tak v našich nových aplikacích a v dalších z nich vycházejících podporu zejména pro:

  • Využití na platformách Android i iOS.
  • Dostupnost zdarma jako freeware a zároveň jako Open Source.
  • Zohlednění řady požadavků z prostředí speciální pedagogiky i sociálních služeb.
  • Nativní zázemí aplikace vždy dostupné přímo ve vašem zařízení nezávislé na online připojení.
  • Existence centrální aplikace, která obstarává vše, co by měly všechny aplikace v tomto směru vždy obsahovat (patří sem např. správa účtů, odlišná oprávnění – role uživatelů, správa restrikcí pro potřeby speciální pedagogiky, správa dalších aplikací, které s touto centrální spolupracují, využívají jejich služeb a jiné).
  • Malé aplikace speciální pedagogiky, které chtějí využívat služeb centrální aplikace, nemusí tak obstarávat řadu společných úloh, ale zaměřují se jen na vlastní vzdělávací/terapeutickou úlohu jako je např. grafomotorika a jiné.

S tímto vším přichází zde prezentovaná aplikace tzv. nástroj počítačové terapie (i-CT), který je právě tou centrální aplikací a zahrnuje vše podstatné a společné. Zároveň zde představujeme i aplikaci pro elementární alternativní komunikaci (typu ANO/NE – volba ze dvou možností) zde jako „YesNoApp“, ta je zde v roli malé aplikace, která využívá služeb centrální aplikace. Nemusí se tak starat o řadu úkolů, což je v praxi užitečné jak pro vývojáře nových aplikací, tak i pro vlastní koncové uživatele. Mění se tak dosavadní filosofie současných appek, které často nenabízejí přímo cílenou spolupráci (běží jedna nezávisle na druhé) a pokud využívají jisté služby, tak se často děje skrze online služby přes internet. Zde je třeba poznamenat, že i přes současný rozmach a přínos v propojování všeho možného přes internet resp. „Internet of things“ má toto také svá úskalí a proto v případě aplikací pro speciální pedagogiku, chceme nabízet primárně plnou funkcionalitu nezávisle na online dostupnosti, chceme ji zajistit lokálně přímo v zařízeních jednotlivých učitelů či žáků, vždy dostupnou v různých prostředích. Proto v našem případě nejde primárně o využívání služeb přes internet, ale přímo služeb centrální aplikace, která nativně běží ve vašem zařízení a je tak vždy k dispozici. Vaši evidenci žáků, jejich práce máte tak vždy po ruce. Jednotlivé aplikace jako i naše nová „YesNoApp“ jsou pak jen jako nadstavby („add-on“) nad touto centrální aplikací.

Jak to v praxi funguje a kde si nové aplikace stáhnu?

Aplikace jsou dostupné pro obě platformy (Android i iOS) a jsou dostupné ke stažení od vašich zařízení. Pro Android je toto možno přímo přes stránky našeho podprojektu v sekci FILES:

https://sourceforge.net/projects/ict-framework.computerastherapy.p/

Po stažení balíčku s koncovkou apk do vašeho zařízení, povolte možnost v nastavení „instalace z jiných zdrojů než jen GooglePlay“ a po odsouhlasení se provede instalace.

A pro iOS (iPad, iPhone) jsou aplikace dostupné přímo přes AppStore:

https://itunes.apple.com/us/app/i-ct-computer-therapy-framework/id1141693650?ls=1&mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/yesnoapp-aac/id1142321956?ls=1&mt=8

Pro vyzkoušení proveďte nejprve instalaci centrální aplikace tedy našeho nástroje – „i-CT Framework tool“. Na úvodní obrazovce se můžeme přihlásit na Apple zařizeních pod jednoduchým přednastaveným demo účtem „admin“ s počátečním heslem „abcd“. Pokud budete instalovat na Androidu, pro přihlášení je přednasteveno pro změnu jednoduché gesto „vrchní rovný tah„. Obě zde uvedené možnosti si můžete libovolně v nastavení vašeho profilu změnit.

Nástroj i-CT frameworku: přihlašovací obrazovka.

Nástroj i-CT frameworku: přihlašovací obrazovka.

Po přihlášení můžete vidět předpřipravené demo účty, jeden pro správce (pod kterým jste se přihlásili), jeden pro pedagoga a jeden pro žáka. Tyto účty lze libovolně rozšiřovat, upravovat podle vašich potřeb. Pro podporu češtiny, zvolte jednoduše toto nejprve pod účtem správce a pak u všech jemu podřízených účtech, kde chcete češtinu mít.

Pod účtem žáka lze navíc vést přehled o jeho pokrocích. Ten je často využíván v různých prostředích sociálních služeb, můžeme jej samozřejmě využít i přímo ve speciální škole, není to však pro vaši práci nezbytné a to do jaké míry tuto možnost využijete je jen na vás.

Nástroj i-CT frameworku: editace profilu učitele.

Nástroj i-CT frameworku: editace profilu učitele.

Nástroj i-CT frameworku: editace části profilu žáka.

Nástroj i-CT frameworku: editace části profilu žáka.

Pokud nyní přepnete tuto centrální aplikaci na pozadí a provedete instalaci a spuštění naší první nadstavby ve formě „YesNoApp“, můžete v této nadstavbě zvolit v menu „Propojit s i-CT frameworkem“, proběhne prvotní propojení této nadstavby s centrální aplikací a budete opět přepnuti do prostředí centrální aplikace. Od této chvíle jsou obě aplikace propojeny a tak změny prováděné u obou budou už vždy uloženy. Následně pak můžete ve správě vašeho účtu v centrální aplikaci nastavovat nadstavbové aplikace, s nimiž budete pracovat (nyní byste zde měli vidět právě naši přidanou první nadstavbu ANO/NE). Toto je zásadní pro vaše žáky, kde každému žákovi můžete přiřadit jen ty aplikace, které jsou pro něj podstatné.  Pokud máte toto zvoleno a jste přihlášeni alespoň v roli pedagoga, můžete dále po volbě vašeho žáka přejít k jeho dané aplikaci, zde omezit dobu v ní strávenou nebo ji napřed před spuštěním upravit dle jeho potřeb a nakonec pak spustit pro něj v režimu čtení (vlastí přehrávání připraveného obsahu).

Nástroj i-CT frameworku: možnosti nastavení nadstavbové aplikace před spuštěním.

Nástroj i-CT frameworku: možnosti nastavení nadstavbové aplikace před spuštěním.

Daná nadstavbová aplikace je pak vždy spuštěna právě skrze centrální aplikaci, během práce tak dochází k přepínání mezi aplikacemi, které ale není nijak rušivé, takže se zdá, jako bychom stále pracovali v jedné samostatné aplikaci. Spouštět nadstavbové aplikace je tak doporučeno právě z prostředí centrální aplikace.

Pokud provedete instalaci pod systémem Android, můžete v účtech zejména žáků nastavit možnosti povolení opuštění aplikační nadstavby či celé centrální aplikace. Toto rozšíření zde nahrazuje do jisté míry možnosti tzv. asistovaného přístupu, který je běžnou součástí systému iOS avšak nikoliv bohužel dosud běžnou součásti Androidu.

Ve vlastní aplikační nadstavbě ANO/NE, pak můžete v roli alespoň pedagoga vytvářet po záložkou „Tvorba“ jednotlivé komunikační karty (Vaše tvorba: karty), ty pak můžete třídit do seznamů párů pro různá zaměření komunikace přímo dle potřeb vašeho žáka (Zvolený klient: Seznamy párů). Toto vše můžete uložit jen pod svůj profil (účet), nebo lokálně sdílet s dalšími účty, což pak najdeme pod záložkou „Sdílení“, kde jsou zvlášť sílené jednotlivé karty i celé seznamy. Vedle tzv. “offline“ sdílení je možno vytvořený obsah sdílet také jako rozšíření „online“. Pro potřeby demonstrace této funkcionality je zde vytvořen demo server, kde jsou k dispozici ke stažení připravené karty i celé seznamy zaměřené na protiklady a činnosti. Po přidání Demo serveru lze z něj toto pouze stahovat (připojení na server má na počátku delší odezvu). Pro potřeby nahrání vlastního obsahu je třeba si zajistit tuto službu přes jiný server a jeho konfiguraci pak v této aplikaci přidat. Cílem této první nadstavbové aplikace bylo spíše demonstrovat možnost a způsob spolupráce s centrální aplikací.

Aplikace ANO/NE: záložka tvorby komunikačních karet a s jejich seznamu.

Aplikace ANO/NE: záložka tvorby komunikačních karet a jejich seznamu.

Aplikace ANO/NE: záložka sdílení komunikačních karet a jejich seznamů.

Aplikace ANO/NE: záložka sdílení komunikačních karet a jejich seznamů.

Aplikace ANO/NE: přehrávání komunikačních karet v podobě párů pro vlastní rozhodnování.

Aplikace ANO/NE: přehrávání komunikačních karet v podobě párů pro vlastní rozhodnování.

Jak to bude dál, jedna nadstavba je přece málo.

Ano, jedna nadstavbová aplikace je opravdu málo na to, aby nahradila dosavadní aplikace, které jsou už užívány ve větší či menší míře úspěšnosti v praxi. Proto pracujeme sami ale i v rámci další spolupráce na dalších a rádi bychom také vyzvali ostatní vývojáře – tvůrce, aby podpořili tento standard tím, že budou vytvářet sami další aplikační nadstavby pro jednotlivé potřeby, cíle speciální pedagogiky (sem může patřit i např. nadstavba zaměřená na grafomotoriku). Můžeme zaručit, že tím na straně tvůrců dojde v výrazně nižším nákladům na vývoj, úspoře času a při respektování zásad, které jsou v našich aplikacích promítnuty, tak nakonec i k vytvoření dobře použitelných a dostupných aplikací v praxi.

Slovo závěrem.

Na závěr musíme poděkovat také všem, kteří se na tomto vývoji podíleli a podílejí a samozřejmě také klíčovým osobám z i-SEN jako p. Mgr. Říhové a Jelínkové a jejich kolegyním ve speciální škole v Poděbradech za jejich podněty a čas věnovaný testování jejich žáky v praxi. Jak už jsme řekli dříve, nechceme dělat práci ve stylu manažera z kancelářské židle, proto chceme aby, toto bylo vždy úzce propojeno s těmi, pro které vše vzniká, jen tehdy to má přece smysl.