Rubriky: Inspirace, Kreativita, Školní předměty, Všeobecný rozvoj

Kolem dokola thumbnail

Neustále hledáme zajímavé a efektivní způsoby, jak děti vzdělávat. Výzkum naznačuje, že když se děti baví, mají tendenci se učit lépe. Tvorba animovaných příběhů k tomu nabízí úžasné možnosti. Animace mohou být zábavné a poučné zároveň a jejich využívání může zlepšit proces učení. Jako kreativní vzdělávací nástroj přitahují pozornost, zapojují aktivně žáky a udržují jejich motivaci. Je jednodušší pochopit situace, které jsou doplněné obrazem, videem, animací a je i vědecky dokázáno, že uchovávání informací je vyšší, pokud je sděleno pomocí spojení verbálních i vizuálních prostředků.

Pokračování příspěvků

ANIMOVANÉ PŘÍBĚHY

Orbis (animation)  pictus … a co si o tom myslí učitel národů :)

Hlavním cílem není konečná animace nebo příběh. Prvotním cílem je prostřednictvím tvorby rozvíjet kognitivní funkce a v konečném důsledku podpořit porozumění nějakému problému. Jak funguje sluneční soustava, pochopení matematické rovnice, význam a důsledky historické události, vyjádření myšlenky nebo pocitu pomocí hudby a umění…

Učitelé, kteří iPady aktivně používají, toto samozřejmě vědí, důkazem toho jsou příspěvky, které popisují využití animací v konkrétních hodinách.

Loutky a karikatury:

504903

 Sock Puppets – loutky ve tvaru ponožek

Tyto typy aplikací umožní zaznamenávat pohyb s loutkami a hlas jako „kreslená“ videa.  Jednoduše vyberete loutky, rekvizity, kulisy a pozadí a začnete nahrávat. V průběhu animace přepínáte na jednotlivé loutky, kterým tak přidáte hlas, pohybujete s nimi, měníte pozadí. Hotová videa se dají sdílet.

příklady z praxe:

 

616416Puppet Pals

v aplikaci vybíráme předpřipravenou scénu (včetně vlastních obrázků), postavy, zvlášť tělo i hlavu (i z vlastních fotek-placená verze) a další doplňky. Můžeme vybírat z mnoha hudebních doprovodů, nahrávat zvuk a s postavami pohybovat. Ovládání je velmi jednoduché i pro mladší děti.  Využijete pro zaznamenání historické události, procvičování jazykových dovedností, popis přečtené knihy, prezentování učiva žáky, komentování nějaké situace… Hotové projekty jdou sdílet přes e-mail, Facebook, nebo jednoduše stáhnout video pro další použití. Aplikace má i placenou EDU verzi. (ukázka J.A.Komenský )

737805Tellagami

animovaná postava muže nebo ženy umožňuje měnit oblečení, účes, ale i náladu a pozadí a je tedy využitelná jako prezentátor mnoha situací, událostí, zážitků….Má free i placenou EDU verzi.

příklady z praxe:

403725Toontastic – sada aplikací, z nichž některé jsou zdarma – piráti, shrek, panda…

Výhodou této aplikace, která pracuje na podobném principu jako předchozí je to, že zároveň učí žáky stavbě příběhu v 5ti krocích. Po nastavení scény – výběr předpřipravených nebo tvorba vlastní a  výběru postav aplikace vede k vytváření oblouku příběhu. Vyberete vhodnou hudbu (podle emočních smajlíků), a vytvoříte zápletku (conflict), prostředí se může změnit, postavičkami jednoduše pohybujete, zoomujete a nahráváte děj, pokračuje další scéna výzva, změna (challenge) a, vždy můžete znovu měnit hudbu i pozadí. Děj graduje vyvrcholením příběhu (climax) a klesá jako vyřešení (resolution) celé zápletky.

artmakerArt Maker

příběh, vytvářený pomocí animovaných hraček. Děti mohou přidat své vlastní fotografie jako pozadí, nahrát audio, hotovou animaci jde sdílet jako video.

„Stop motion“ animace

Aplikace, vycházející z principu záznamu na sebe navazujících sekvencí snímků, které jsou samy o sobě statické, ale jejichž drobné odlišení vytváří iluzi pohybu.  Je tak možné rozpohybovat neživé objekty a vdechnout jim život.

animator Animator

jednoduchá možnost jak dětem vysvětlit princip animace. K dispozici je kreslící nástroj, výběr barvy, pozadí, zoomování při práci, díky čemuž můžete rychle rozpohybovat cokoliv si nakreslíte.

 Náš první pokus…

847174Easy studio

aplikace seznamuje děti s principem animace. V modulu Easy jsou k dispozici předdefinované vzory, režim Expert nabízí sofistikovanější možnosti tvorby. K dispozici je možnost vložení zvuků a hudby a export do knihovny obrázků.

Složitější animace

imotioniStopMotion pro iPad

ukázka a popis ze ZŠ Stráž

 

Následující aplikace čekají na někoho se staršími žáky, koho animace lákají a kdo je prozkoumá :)