Rubriky: Inspirace, Kreativita, Školní předměty

Bruntál: město, kde bydlím… thumbnail

Tento týden jsme se v hodinách společenské výchovy věnovali tématu MÍSTO, KDE BYDLÍM. Práci o našem městě Bruntál jsme si hezky rozvrhli do hodin pracovní a výtvarné výchovy, čtení a v závěru také řečové výchovy, ve které své skupinové výstupy (jednoduché knihy v BookCreator) žáci prezentovali prostřednictvím Apple Tv před druhou skupinou a naopak. 

Po teoretické části, kdy jsme si především povídali a namáhali své mozkové závity vstřebáváním informací, jsme naši činnost zaměřili na část praktickou:

  1. Práce s výtvarným materiálem a výtvarnými pomůckami.
  2. Práce s iPady – tvorba jednoduché knihy v BookCreatoru.
Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Nejprve si společně vyrobili obraz náměstí města Bruntál. Poté ve skupinkách vyhledávali obrázky pro svou knížku a samostatně tvořili s iPady. Svoje hotové knížky se každá skupina snažila odprezentovat u tabule. Na závěr jsme si vše zopakovali díky skvělé aplikaci Move and Match v jednoduchém pracovním listu.