Rubriky: Praxe, Školní předměty, Všeobecný rozvoj

cert obrazek

Jako asi v každé škole, i u nás se tento týden očekávala návštěva čerta a Mikuláše. Den před jsem suplovala dvouhodinovku hudební a řečové výchovy u třeťáků. Protože jsem mezi dětmi nejznámější jako „ta s iPady“ a když se objevím, už koukají, jestli je nesu, nemohla jsem tuhle třídu, kterou normálně neučím, zklamat.

Děti se na příchod trochu obávaných návštěvníků už připravovaly, básničky, nutné k získání mikulášského dárečku, měly nacvičené a výtvarně ztvárnění čerti viseli jako výzdoba třídy.

Nejprve jsem využila čertovské obrázky k řečovému cvičení – každý musel tomu svému vymyslet jméno,  popsat, jak vypadá, jaké má vlastnosti a co nejradši dělá. Ve druhém kroku děti své čerty ipadem vyfotily. Následovalo rozmluvení čertů v oblíbené aplikaci Chatterpix Kids. Každý vložil svému čertu „do úst“ nacvičenou básničku pro Mikuláše. To aby měly pojistku, kdyby, až ten opravdický přijde, zapomněly text :).

Závěr hodiny patřil zpěvu tematických předvánočních písní. Děti byly rozrušené z čertovské atmosféry a zpěv podle toho vypadal. Abych je trochu zklidnila, rozhodla jsem se je točit na video, tak aby viděly samy sebe při zpěvu a mohly se soustředit a zklidnit.

Můj záměr se zklidněním se úplně nezdařil, jak můžete na videu vidět, ale já jsem si při jeho pozdějším sledování znovu uvědomila, jak užitečné je natáčení hodin pro sebereflexi vlastní práce. A také jsem si při pohledu na děti znovu pomyslela, že diagnóza lehké mentální postižení není jen o tom nastavit výstupy vzdělávání na nižší level. Je to o nekonečné trpělivosti, o tom zkoušet jedno a totéž mnoha různými způsoby, volit jiné metody a nevzdávat se, když to nejde … Moc bych přála všem podobným dětem, které by měly být od září 2016 integrované do běžných tříd, aby ministerské úpravy toto opravdu zohlednily a poskytly učitelům takové personální, materiální i finanční podmínky, aby inkluze byla ku prospěchu všech.

Kdo nezvládne poslouchat všech asi sedm slok písně o křepelici, přeskočte na minutu 2.55, kde začínají rozmluvení čerti :)