Rubriky: Praxe, Školní předměty

Bitsboard – každý se rozvíjí individuálně thumbnail

Bez aplikace Bitsboard by moje myšlenka „Děti se naučí číst samy“ byla velmi složitá. Tato aplikace mi umožňuje přesně to, co potřebuji. Každé dítě je na jiné úrovni, každé dítě potřebuje procvičit jinou dovednost, každé dítě má jiné znalosti, atd. Tato aplikace mi umožňuje téměř libovolně nastavovat různé úrovně v mnoha aktivitách a já jako učitel nemusím připravovat pro každého žáka individuální pracovní listy. Bitsboard to udělá za mě. O Bitsboardu tady toho bylo napsáno spoustu, tak vám jen představím dnešní hodinu.

Připrava učitele:

 • zapnout aplikaci Bitsboard,
 • vyhledat v Catalogu „zvířata“
 • najít domácí a exotická
 • promazat, která nepotřebuji
 • zkontrolovat výslovnost a texty
 • vytvořit v Bitsboardu třídu (classes), nasdílet

Celá příprava trvá cca 20 minut

Připrava dětí:

 • najít v Catalogu (Bitsboardu) Tomáš
 • zažádat o připojení do třídy Zvířata (učitel okamžitě schválí)
 • stáhnout
 • začít pracovat

Celá příprava trvá cca 10 minut i s rozdáním iPadů

Úvodní motivace:

 • kdo má doma zvíře, zvířata?
 • která zvířata žijí u nás, která v cizině?
 • nejoblíbenější zvíře a proč?

Obsah hodiny ČJ – domácí i exotická zvířata jsme dělali stejným způsobem:

 • prohlídnout si všechna zvířata (flashcards), vybrat si jedno, které je zaujalo, přemýšlet proč zaujalo
 • prohlídnout si ještě jednou všechna zvířata, vypsat počáteční písmena (někdo slabiky, někdo chtěl slova)
 • po skončení jsem jim individuálně nastavoval (po domluvě s dětmi) aktivity, které buď potřebují procvičit, nebo chtějí dělat

Reflexe v kruhu na koberci – jeden iPad napojený na Apple TV, ukazujeme si na projektoru:

 • která počáteční písmena se tam objevovala nejčastěji?
 • která zvířata začínala na která písmena?
 • které zvíře ti připadalo nejzajímavější a proč?
 • která zvířata jsou pro tebe zajímavější: Domácí nebo exotická? Proč?

Domácí i exotická zvířata jsme tímto způsobem prošli za zhruba 60 minut.