Rubriky: Komunita, Naše příběhy

Pozdrav zo Slovenska thumbnail
Som učiteľka v autisitckej triede v Ružomberku,kde máme 4 deti. Nakoľko aj naše deti majú veľmi radi techniku, rozhodla som sa v šk. roku 2013/2014 zapojiť do projektu iPads pre učiteľov. Do projektu som išla s plným nasadením a očakávaniami, čo je iPad, ako funguje, ako sa môže využiť v škole na vyučovaní. Bola som veľmi milo prekvapená, ako všestranne sa dá iPad využiť aj pri „inak obdarovaných“ deťoch pri individuálnej práci na matematike, grafomotorike, písaní, čítaní ale aj pri práci v skupine, či výchovách, alebo ako motivácia či odmena za dobre vykonanú prácu, alebo dobré správanie. V našej triede sa iPad stal neoddeliteľnou súčasťou vyučovania.
Veľkým prínosom bolo aj školenie na ktorom sme si vymenili svoje skúsenosti, podelili sme sa o radosti a nové aplikácie aj s našimi kolegami.
Nakoľko sa postupne do škôl dostávajú nové technológie, odporučila by som absolvovať tento projekt aj ostatným učiteľom.