Rubriky: Komunita

5 + 1 význam slova „SEN“ thumbnail

Malé každoroční zamyšlení nad tím, jak plyne čas – letos už po šesté – na téma SEN :).

2.5.2011 – 2.5.2017

Slovo „sen“ má podle Slovníku spisovného jazyka českého celkem pět významů:

  1. „vybavování představ a prožívání dějů ve spánku; představy nebo děje ve spánku“
  2. „výtvor obrazotvornosti, neskutečná a obyčejně krásná, prchavá představa, iluze, vidina, přelud, snění, blouznění“.
  3. „nesnadno uskutečnitelná nebo dostupná tužba, touha, toužebné přání, plán“
  4. „něco velmi krásného, prchavého“
  5. „knižní význam – spánek“

Šestý význam zatím slovník neuvádí, možná pro to -i- na začátku. Ale my ho známe :)

6.6. iSEN = důkaz, že síla myšlenky, nápadu a přesvědčení ve spojení s profesionalitou a usilovnou spolu-prácí dokáže měnit sny ve skutečnost

A tak přeji sobě, Ivě, všem našim redaktorům, přispěvatelům i čtenářům, abychom žili jako ve snu, věřili ve své sny,  dokázali za nimi putovat i přes překážky a uměli je přeměnit ve skutečnost.

5+1 senHistorie:

  1. iSEN má 1. narozeniny
  2. Super Duper … 2 roky
  3. Malé ohlédnutí
  4. Jak se pěstují jabloně
  5. Dnes je nám pět let