Rubriky: Články, Inspirace, Speciální potřeby, Začínáme

Kolem dokola thumbnail

Obrátilo se na mě několik lidí, kteří by uvítali souhrnnou informaci o problematice využití iOS, kterou by mohli uplatnit jako vysvětlení třeba při žádosti o příspěvek na iPad na sociálním odboru nebo při žádosti o sponzorství. Doufám, že se následující text bude hodit. Případné doplnění nebo postřehy prosím do komentářů :-) (možnost vložit komentář je pod každým článkem

informační text:

„Možnost dorozumět se se svým okolím, vyjádřit svá přání, pocity a mluvit o svých zážitcích patří k základním lidským potřebám“.

iSEN může znamenat dvě věci: SPLNIT SI svůj SEN a také anglickou zkratku Special Education Needs – SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY , i je prvním písmenkem všech Apple produktů a spojuje náš SEN:

Využívat iOS zařízení, tedy iPad a iPod Touch k rozvoji a hlavně ke komunikaci dětí, které z různých důvodů nemohou komunikovat mluvenou řečí (AAK)[i].

V současné době tyto děti (případně dospělí) převážně využívají různé podoby obrázkových papírových komunikačních tabulek, zjednodušený znakový jazyk, drahé PC programy nebo pomůcky s hlasovým výstupem, které ale mají omezené možnosti.

Obrázek1-2go-talk-9_2_m

Rychlý posun vpřed v roce 2010 a 2011, kdy Apple uvedl na trh IPAD [ii], znamená převrat asistenční komunikace ve světě. V zahraničí jsou aplikace AAK fungující v těchto zařízeních v současnosti nejvíce doporučovanou a rozvíjející se formou náhradní komunikace. V porovnání s dřívějšími programy za přijatelnou cenu, s nesrovnatelně většími možnostmi využití, snadno použitelný i pro uživatele s tělesným postižením, pro osoby s autismem a všechny stupně mentálního postižení. V IPAD App Store[iii] je možné stáhnout řadu aplikací nejen pro AAK, ale i pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami.

images

V České republice zatím chybí větší informovanost o těchto možnostech jak mezi rodiči dětí s postižením, tak v odborné komunitě. Zároveň postrádáme vhodné aplikace v českém jazyce. Chceme se to pokusit změnit. Proto vznikla iniciativa iSEN[iv], jejímž cílem je aplikovat zahraniční zkušenosti do českého speciálního vzdělávání, ukázat možnosti využívání iOS pro komunikaci, vyzkoušet a recenzovat vhodné aplikace a vytvořit systém poradenské služby k této problematice. Věříme, že tyto produkty mohou výrazně podpořit vývoj dětí, které z důvodu svého řečového, motorického, mentálního nebo jiného vývojového postižení mají ztíženou komunikaci s okolím.


[i] Augmentativní a alternativní komunikace (AAK) se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní.
[ii] iPad je přenosný počítač typu tablet od společnosti Apple a lze ho použít k práci s různými multimediální formáty, včetně novin, časopisů, knih, učebnic, fotografií, videí, hudby, textových dokumentů, tabulek, videoher a zvládá provozovat stávající programy pro iPhone/iPod…cs.wikipedia.org/wiki/IPad

[iii] App Store je obchod s aplikacemi pro zařízení s iPhone OS (zkráceně iOS).
[iv] Webové stránky – www.i-sen.cz