Rubriky: Články, Přehledy, Školní předměty

Hrajeme v matematice thumbnail

V poslední době jsem potkala dvě matematické aplikace, které mě zaujaly. První rozvíjí kombinační schopnosti při použití základních početních operací, druhá pomáhá vytvářet a  upevňovat spoje malé násobilky. První se jmenuje Mabble, druhá DOPPIO.

Mabble

Hra na principu kris-krosu. Na hracím poli je připravená částečně doplněná mřížka, kterou je třeba dokončit postupným vkládáním čísel a znamének početních operací tak, aby platila rovnost. Náročnost se postupně zvyšuje – doplňuje se více polí, jednotlivé příklady se kříží. Úroveň je splněna, pokud jsou všechny kartičky na svých místech a rovnost je zachována ve všech směrech.

image image
image image

DOPPIO

Hra pro jednoho až tři hráče založená na přikládání postupně tahaných kartiček do mřížky s násobky čísel 1-10. Pokud hraje hráč sám, soupeří s virtuálním protihráčem.
Nová čísla se přikládají pouze tak, že se musí dotýkat čísel již položených. Na mřížce jsou políčka žlutá a políčka bílá. Ke žlutým se přikládají nové kartičky jen do polí sousedících s vrcholy, k bílým jen do polí sousedících stranami.
Hra začíná položením úvodní karty. Po té se hráči střídají v přikládání kartiček. Hráč může přikládat tak dlouho, dokud má co. Pokud je hráč na řadě a nemá kartu, kterou by mohl přiložit, bere kartu z balíčku. Vyhrává ten, kdo první odloží všechny své karty.
Ve hře lze nastavit hru s časovým limitem na jeden tah nebo bez něj. Také lze nastavit zobrazení násobků nebo jejich ukrytí – první varianta je vhodná pro zafixování násobků (po přiložení násobku ještě aplikace celý příklad ukáže), druhá pro jejich procvičování.

image image
image