Rubriky: Články, Inspirace, Média

Aktualizujte Seesaw thumbnail

V posledních únorových dnech se v aplikaci Seesaw objevila aktualizace na verzi 7.6. S ní do tohoto digitálního portfolia přibyly zajímavé funkce. Jsou k dispozici pro aplikace i pro webové rozhraní.

Přidejte hlas kamkoli:

  • Studenti i učitelé mohou do svých příspěvků zaznamenat hlasovou nebo jinou nahrávku ke každému štítku (titulku), obrázku nebo tvaru.
  • Na jednu stránku je nově možné přidat až 20 zvukových záznamů.
    (v placené verzi, ve verzi zdarma pouze 1 záznam na stránku)
  • Délka jednoho zvukového záznamu je maximálně 5 minut

Nahrajte zvukový soubor z vašeho zařízení

Studenti i učitelé mohou do svých příspěvků nahrávat zvukové soubory ve formátech
● mp3
● m4a
● wav
Maximální velikost souboru 250Mb.
(využijte hudební podkresy, podcasty, popisné audionahrávky, propojte multismyslové vnímání, podpořte žáky popisným vysvětlením)

Uzamkněte velikost objektů:

V předchozích verzích jste mohli uzamknout objekt na pracovní ploše, tak aby ho studenti nemohli přemístit. Nová funkce umožňuje zamknout i velikost objektu.