Rubriky: Speciální potřeby, Všeobecný rozvoj

Imitace, videotrénink ➡️ sebeobsluha thumbnail

Podzimní období sebou přináší, kromě barevných listů a halloweenských strašidýlek, také rýmu a nachlazení. Spotřeba kapesníků stoupá a nákaza se šíří rychle. Nácvik a připomínání základních sebeobslužných dovedností, včetně smrkání, tedy určitě patří do tříd mateřských i speciálních škol (v některých případech i do nižších ročníků běžných ZŠ).

Špatná technika smrkání může způsobit bolest hlavy nebo i zánět středního ucha. Tomu se dá zabránit, pokud děti umí smrkat správně. Jak jim tuto dovednost co nejlépe předat? U dětí, které potřebují výraznější vizualizaci, můžeme (ve spojení s iPady) jednoduše využít formu imitace a videotréninku. Práce s obrázky, fotografiemi a videem, doplněná učením nápodobou, sociálním učením a nácvikem imitace je obsahem jednoduché aktivity, kterou nabízím jako inspiraci (imitace i videotrénink se dá samozřejmě využít i v dalších situacích).

FullSizeRender

Originální anglickou obrázkovou verzi jsme s dětmi upravili a v rámci nácviku v aplikaci Book Creator rozšířili a doplnili.

Nejdříve jsme si vytištěné obrázky prohlédli, řekli, co vidíme a zkusili seřadit, jak jdou za sebou. Vyzkoušeli jsme jednotlivé kroky a kontrolovali správný postup pohledem na obrázky i sami na sebe. Po procvičení následovala odměna v podobě zdobení kapesníčků v aplikaci Doodle Buddy, kdy jsme zároveň trénovali grafomotoriku.

Při následné tvorbě knížky v aplikaci Book Creator jsme rozvíjeli schopnost imitace (napodobení situace na obrázku pro fotografii), schopnost přiřadit fotografií ke správnému obrázku, slovní zásobu (pojmenování činností), souvislé vyjadřování (slovní ozvučení obrázku: popis činnosti, sebeprezentaci (videonahrávky) a samozřejmě jsme po celou dobu upevňovali správný postup při smrkání. I když nahrávky a videozáběry, vytvářené s touto skupinou dětí, se pro publikování zatím nedají použít, bylo vidět, že to je pro děti velmi motivační. V tomto případě nešlo o výsledek, ale o cestu k němu, o vlastní průběh. Vidět sám sebe na fotografii nebo videu je cestou, jak dostat rychlou zpětnou vazbu, korigovat chyby a uvědomit si správné provedení činnosti.

Jak jsme postupovali, můžete vidět na stránkách z naší knížky. Aktivitka nekončí, v ozvučení budeme ještě pokračovat.

Pro toho, komu by se obrázky hodily, nabízím ke stažení pdf soubor (obrázky bez fotografií) Jak správně smrkat

Za spolupráci a „zapůjčení“ dětí děkuji Gábině Bečvářové a Zuzce Nykodýmové ze Speciální ZŠ Poděbrady :).