Rubriky: Články, Školní předměty

Kolem dokola thumbnail
416451

Australská, hodně povedená aplikace, kterou v září ve škole jako když najdete.
U většiny aplikací, které nabízejí psací písmo, narážíme na rozdílné psaní v zahraničí, kde obvykle používají písmo typu kurzivy a nejsou tedy pro většinu českých škol použitelné. Lépe jsou na tom školy, které začali používat písmo Comenia Script.
Aplikace School Writing nám pomůže tuto mezeru zaplnit, nabízí ale mnohem víc. Umožňuje učiteli přípravu výuky pomocí obrázků, písemných a zvukových pokynů, na které žák může odpovídat písemně nebo audio nahrávkou. Tento „otevřený přístup“ umožňuje přizpůsobit aplikaci pro různé úrovně žáků a rozšiřuje možnost uplatnění i jinde než v počátečním psaní (gramatika, matematika..).Dnes (19.6.2012) je zlevněná na 2,30 €, ale stojí stáhnout i za cenu vyšší.

obr_zek_1_2_.PNG

úvodní obrazovka

Co nám nabízí:

  • tabulku pro grafomotorická cvičení a tvary písmen, bludiště, spojovačky, pořadí písmen v abecedě…

+ možnost vytvořit si vlastní lekce (metodický postup) různých přípravných cviků pro psaní nebo další lekce podle potřeby

obr_zek_1
  • psaní čísel od 1 do 20, doplněné obrázkem s daným počtem), je možné zvolit předepsaný vzor například s šipkami, vytečkované…, nahrát vlastní hlasový pokyn i obrázek k počtu
  • psaní malé abecedy, v nastavení lze volit typ písma (ne naše klasické psací písmo), s obrázkem, který odpovídá hlásce (v angličtině)
  • psaní velké tiskací abecedy

+ možnost vytvořit vlastní typ písma (například české psací) s odpovídajícím obrázkem (A jako autobus) a hlasovým pokynem

  • psaní (obtahování) slov s možností tvorby vlastních postupů a lekcí, hlasových pokynů
obr_zek_1_3_

 

př. volba typu písma, psaní slov, která začínají daným písmenem, slova podle diktátu, doplňování chybějících písmen ve slově, napsat slovo podle obrázku, napsat slovo a nahrát větu, ve které se slovo vyskytuje, poslech slova a napsat protikladné (v aplikaci jsou uvedené příklady)…možnosti jsou neomezené a záleží jen na vás, jak lekci poskládáte.

obr_zek_3.PNG

tlačítkem „add“ vytvoříte vlastní lekce

obr_zek_1_1_.PNG

možnost postupně naplnit lekci obsahem

obr_zek_2

hotovou lekci uložíte tlačítkem domů

+ Hotové lekce, vytvořené učitelem, mohou být sdíleny e-mailem nebo přes dropbox (a následným stažením) do žákovských iPadů , také žáci mohou své výsledky učiteli automaticky poslat (v aplikaci jde zadat email učitele)

+ Učitel má možnost zpětně si prohlédnout, jak žák při psaní postupoval, aplikaci pro žáka je možné „uzamknout“ aby byl výsledek uchován pro kontrolu

  • Funkce import a export
  • Vytvořit a spravovat více profilů.

prozkoumám a ještě dopíšu :)

  • Možnosti nastavení
obr_zek_4_1_.PNG obr_zek_3_1_.PNG